Viedeň - Info/Letenka/Hotely

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut


Viedeň je bývalým hlavným mestom rakúsko-uhorskej monarchie. V súčasnosti má cca. 1, 8 mil. obyvateľov. Je politickým, priemyselným, hospodárskym a kultúrnym centrom štátu.

Mesto leží na úpätí Viedenského lesa ("Wiener Wald"). Pre zaujímavú polohu, históriu a impozantnú výstavbu mesto nazývajú aj Dunajskou metropolou.

Centrom starej časti je námestie Stephanplatz s monumentálnym dómom sv. Štefana - gotickou stavbou z 14.-15. stor.

„Mottom mesta Viedeň je „vytvárať čo najväčšiu rôznorodosť a chápať kultúru ako verejnú zodpovednosť“. Mestský kultúrny radca Andreas Mailath-Pokorny vidí významný bod viedenskej kultúrnej politiky v tom, že voľný prístup a široké sprostredkovanie kultúry umožní sa podieľať na kultúrnom živote v meste mnohým ľuďom.

Čo by bola Viedeň bez hudby, keď tá sa vo Viedni doslova vznáša vo vzduchu. A vždy to tak bolo, lebo tu žili mnohí vplyvní hudobní skladatelia, predovšetkým W.A. Mozart, Johann Strauß, Gustav Mahler, Arnold Schönberg. Vo Viedni sú doma aj svetoznáme orchestre ako Viedenskí filharmonici.

Viedeň sa člení do 23. obvodov. Pôvodné mesto ležalo medzi ochrannými múrmi a dnes je prvým obvodom modernej Viedne. Po demolácii múrov sa vybudovala Ringstrasse a pôsobivé fasády domov, ktoré ju lemujú.

Väčšina turistických atrakcií sa nachádza v obvode Ringstrasse 2 - 9. Ďalšie obvody ležia za Gürtelom a rozprestierajú sa až k úpätiu Wienerwald (Viedenského lesa), kde sú situované tzv. Heurigen (taverny) a nádherné vilky pri viniciach.