Lichtenštajnsko - Info

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut


Malé kniežatstvo sa vkliňuje medzi Švajčiarsko a Rakúsko. So Švajčiarskom si vytvorilo colnú a menovú úniu. V západnej časti, popri Rýne je územie rovinaté, vo východnej časti sa dvíhajú Alpy.

Kedysi chudobné kniežatstvo je dnes dobre prosperujúcou a bohatou krajinou. Patrí medzi európske daňové raje, preto si ho mnoho firiem zvolilo za svoje sídlo. Tieto firmy tvoria až jednu tretinu daňových príjmov kniežatstva. Ďalším významným zdrojom príjmov je vydávanie známok a cestovný ruch (vysokohorská turistika, lyžovanie). Krajina má aj frekventovanú tranzitnú dopravu (leží na hlavnej trase Viedeň-Paríž).Pre jeho priemysel sú charakteristické vysoké nároky na množstvo pracovnej sily.