• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut

Dolné Rakúsko

Pölten - hlavné mesto regiónu
Hlavné mesto spolkovej krajiny Dolného Rakúska, najmladšie spolkové mesto, najstaršie mesto Rakúska, 50.000 obyvateľov

PREHLIADKA:
Radnica** - Mestské divadlo – „Múzeum vo dvore“ (ulica Hess) – dvor Karmelitov, baroková stavba* s Dokumentačným centrom Dolného Rakúska pre moderné umenie a historické mestské múzeum* - pešia zóna – Linecká cesta, Inštitút anglickej slečny s veľkolepou barokovou fasádou*** - Riemer námestie* - Viedenská ulica – Pánske námestie* - námestie s Dómom, románsko – gotický Dóm s neobyčajným barokovým vybavením vnútri*** - biskupský dvor (Diecézske múzeum) – synagóga**, vynikajúco obnovená sála pre kultúrne programy – Kremská ulica, dom Josefa-Olbricha so secesnou fasádou**. Na juhovýchode starého mesta je nová vládna štvrť s kultúrnym obvodom: príkladná, moderná architektúra (Dom), slávnosti, zvuková veža, výstavná hala. Turistická kancelária ponúka na prehliadku starého mesta možnosť sprievodcu – walkman – trvanie asi 1,5 hodiny.

ODPORÚČAME:
Návšteva zámku Pottenbrunn (Múzeum cínových figúrok**), zámok Schallaburg a kláštora Herzogenburg, Múzea času Nussdorf, park saurusov Traismauer, výlety do Wachau, Waldviertel a predalpská krajina (pozrite na zadnú stranu).

Pamiatky UNESCO
Semmeringská železnica  
V roku 1814 vtedajší štátny minister Karl Friedrich Kubeck dostal za úlohu zriadiť líniu železnice smerom do Terstu. Cez Semmering premávali vtedy len koče ťahané koňmi. Bentsky stavebný inžinier Carlo di Ghega prevzal projektovanie semmeringskej železnice, a tak sa pod jeho vedením železnica ťahala z 895 metrov nad morom ležiaceho priesmyku, vtedy najvyššie položenou železničnou trasou sveta, budovanej od roku 1848 až do roku 1854. Stavali ju šesť rokov. Už vtedy táto trasa platila za harmonickú kombináciu technológie a prírody a zostala ňou pre túto jedinečnosť dodnes.
Semmeringská krajina je turisticky dobudovaná. Dnes patrí tento región Semmering – Ras – Schneeberg ku klasickým dovolenkovým destináciám Európy. Horské železnice, horské chaty a alpské ponuky sa optimálne dopĺňajú s tradičnými ubytovacími kapacitami všetkých kategórií.

Informácie:
Tourismusverband Semmering Rax Schneeberg
Tel.: ++43/2666/52 865-50, info@zauberberge.at
Tourismusverband Semmering
Tel.: ++43/166420025, semmeringtourismus@aon.at
www.semmering.com/weltkulturerbe


Wachau  
PRÍRODA A KULTÚRA POZDĹŽ DUNAJA
Tento krátky úsek rieky Dunaj – 36 km z celkových 2800 km – vďaka rozmanitej krajinnej štruktúre, významným kultúrnym pamiatkam a maličkým mestečkám, patrí k historickej kultúrnej krajine zvláštneho významu. Príroda – ako napríklad dunajská dolina, nivové lesy, skalné formácie – a ľuďmi vytvorené elementy – ako napríklad terasovité viniče, typické miesta, kláštory, hrady a ruiny – sa vzájomne dopĺňajú.
Obzvlášť charakteristické sú pohľady: od kláštora Melk cez zámok Schönbühel, ruiny Aggstein a Hinternhaus sa rozprestierajú z diaľky týčiaceho sa kláštora Göttweig, z radu stavieb pozoruhodného výhľadu. Intenzívny pocit z krajiny sprostredkuje plavba loďou z Melk do mesta Krems.

Informácie: Tourismusregion Wachau-Nibelungengau
Tel.: ++43/2732/856 20, wachau@netway.at
www.wachau.com, www.wachau.at


Hrady a zámky
1. AGGSTEIN: zrúcanina hradu Kuenringerburg z 13. storočia.
2. ARTSTETTEN: zámok zo 16. storočia, múzeum vojvodu Franza Ferdinanda, zámocká kaplnka: hrobka.
3. ECKARTSAU (východne od Orth and der Donau): lovecký zámok, 1732 prestavaný J. E. Fischerom z Erlachu, miestnosti s freskami od D. Grana.
4. EMMERSDORF/DONAU: zámok Luberegg, vystavaný 1774 – 1787, kedysi letná rezidencia cisára Franza II/I.
5. GLOGGNITZ: zámok Gloggnitz, kedysi kláštorný zámok s kostolom Maria Schnee – sídlo mníchov 12. storočie.
6. GRAFENEGG (pri Grafenworth): zámok, 1840 – 73 obnovený tudorská gotika, hlavné dielo romantickej zámockej stavby Rakúska, anglický park.
7. GREILLENSTEIN: renesančný zámok s arkádovým dvorom, koniec 16. storočia, zámocké múzeum.
8. HARDEGG: hraničné opevnenie, po dobytí v 19. storočí, obnovený v romantickom štýly. Múzeum Maximiliána von Mexiko.
9. HEIDENREICHSTEIN: vodný hrad (Bergfried, 13. storočie), 16. storočie, prehliadkové miestnosti, zbierky.
10. HEILIGENKREUZ – GURENBRUNN (východne od Herzogenburgu): barokový zámok, rokokové schodište, barokové múzeum.
11. HELDENBERG: zámok Wetzdorf, barokový zámok s meniacimi sa zvláštnymi výstavami, v blízkosti Radetzky – pamätník.
12. KIRCHSTETTEN: zámok vybudovaný J. Fischerom z Erlachu v prvej polovici 18. storočia, zrkadlová sieň a stropný obraz od Franza A. Maulpertscha.
13. KREUZENSTEIN: 1874 – 1907 zariadený ako románsko-gitický „Idealburg“ (stredoveké stavebné časti, miestnosti na prehliadky).
14. LAXENBURG (južne od Viedne): Modrý dvor – baroková cisárska rezidencia so zámockým divadlom, popri tom starý zámok – stredoveké lovecké sídlo. Veľký rybník: Franzesburg – dielo klasicistického romantizmu Rakúska.
15. LOOSDORF: zámocké múzeum, miestnosti s empírovým nábytkom a nástenné maľby, najväčšie múzeum cínových figuriek Rakúska.
16. MARCHEGG: barokový krajinný zámok, fasáda z roku 1733, lovecké múzeum, afrikánske múzeum.
17. MARIA ENZERSDORF: zámok Liechtenstein: zámok – druhá polovica 12. storočia, s palácom, obývacia veža a kaplnka, 1873 znovupostavenie v románskom slohu.
18. MAYERLING: kedysi lovecký zámoček, 1889 miesto habsburskej tradície o živote korunného princa Rudolfa.
19. NIEDERWEIDEN (juhozápadne od zámockého dvora): lovecký zámok, 1694 od J. B. Fischera von Erlach, zámok v roku 1765 prestavil N. Pacassi.
20. ORTH AN DER DONAU: zámok Orth, obranná stavba, 13. storočie, Dunajské múzeum, Rybárske múzeum, Domovské múzeum.
21. RAABS: hraničné opevnenie. V 11. storočí dôležitý obranný bod Babenbergovcov, rytierska sála, fresky, začiatok 16. storočia.
22. RAPPOTTENSTEIN: Kuenringer hrad so stavebnými prvkami romantizmu, gotiky a renesancie, miestnosti pre prehliadky.
23. ROHRAU: kedysi vodný zámoček, grófska galéria Harrachsche – španielske, talianske, holandské barokové maľby.
24. ROSENAU: barokový krajinský zámok s autentickým vybavením slobodomuráskej lóže.
25. ROSENBURG: renesančný zámok: 1583 – 1604, s kvalitným vnútorným vybavením, dvor na turnaje, prehliadky práce s dravými vtákmi.
26. SCHALLABURG: najkrajší renesančný zámok severného Rakúska. Prestavba 1572 – 1600. Dvor s arkádami s bohatou terakotovou výzdobou.
27. ZÁMOK RIEGERSBURG: významný barokový zámok Dolného Rakúska, okolo 1735 prestavaný F. A. Pilgram, zámocké múzeum so špeciálnymi výstavami.
28. SCHLOSSHOF: letná rezidencia princa Eugena Savojského, 1725/29 prestavaný. Zámocká kaplnka, stropné fresky od C. J. Carloneho.
29. SEEBENSTEIN: hrad Hohenburg, okolo roku 1600 rozšírený: prehliadkové miestnosti, zbierka umenia.
30. WEITRA: renesančný zámok 1606, pozoruhodný arkádový dvor, zámocké divadlo 19. storočie.
31. WIENER NEUSTADT: Stadtburg: stredoveká obranná stavba (13. storočie), kaplnka 1460 s hrobom cisára Maximiliána I.

Kostoly a kláštory
1. ALTENBURG: benediktínsky kláštor založený v roku 1144, baroková stavba od J. Munggenasta 1729/40, fresky, knižnica, sála prelátov a cisárske schody.
2. DÜRNSTEIN: bývalý augustínsky mužský kláštor, 1410, kostol s pitoresknou vežou od J. Munggenasta a M. Steinla, 1733.
3. GERAS: premonštránsky chorálny mužský kláštor, založený 1153, zariadenie kláštora 17/18 storočie, mramorová sála vyzdobená freskami, knižnica.
4. GÖTTWEIG: benediktínsky kláštor, založený v roku 1083, zmenené kláštorné zariadenie od J. L. Hildenbrandta od roku 1719, cisárske schody s freskami, s prepychovými miestnosťami: grafický kabinet.
5. HEILIGENKREUZ: cisteriánske opátstvo, založené 1133, románsky kostol, halový chór 1295, krížový vstup so studňou a maľbami na skle.
6. HERZOGENBURG: augustínsky chorálny mužský kláštor, založený v roku 1244, stavba kláštora podľa J. Prandtauera a J. Munggenasta 1726, hlavná sála od J. B. Fischera z Erlachu 1718, Altomonte fresky, zbierky.
7. KLOSTERNEUBURG: augustínsky chorálny mužský kláštor, založený 1144, zariadenie z 8. storočia s prekrásnymi umeleckými pokladmi, verdunský oltár babenbergského pôvodu, rakúsky kniežací klobúk.
8. LILIENFELD: cisteriánske opátstvo, založené v roku 1202, kostol s chorálovou halou okolo roku 1230, barokové vnútorné zariadenie, krížový vstup a hlavná sála okolo roku 1250, kláštorné zbierky.
9. MELK: barokový benediktínsky kláštor z roku 976, hlavné dielo rakúskeho baroka, 1702 – 36 od J. Prandtauera, sály na prehliadky, cisárska izba, mramorová sála, knižnica.
10. SEITENSTETTEN: benediktínsky kláštor založený v roku 1112, ranogotická stĺpová bazilika, barokizovaná 1719/47, novostavba kláštora, Altomonte a troger fresky, galéria obrazov.
11. ZWETTL: cisteriánsky kláštor, založený 1138, kostol s halovým chórom zo 14. storočia a baroková fasáda veže, krížový vstup z 12. storočia, klenotnica, múzeum.

Detské atrakcie
1. AGGSBACH – MARKT: rodinný park Wachau, Hubhof pri Aggsbach – Markt.
2. ASPARN AN DER ZAYA (7 km západne od Mistelbachu): staré pôvodné múzeum vo voľnej prírode.
3. BERNDORF: škola s izbami pre školákov rôznych štýlových období.
4. EGGENBURG: múzeum motoriek, Krahuletz – múzeum.
5. ERNSTBRUNN: divoký park.
6. GÄNSERNDORF: Safari park.
7. GÖSTLING/YBBS: svet zážitkov Mendlingfal.
8. GROSSKRUT: maštaľné zariadenia – hry Avarov – kurzy hier pre deti.
9. HINTERBRÜHL: jazerná jaskyňa.
10. HOHENAU: miesta pre prehliadky umenia s vtákmi.
11. LUNZ AM SEE: otscherlandský expres.
12. MAISSAU: hľadanie pokladu na ametystovom poli.
13. MICHELSTETTEN (13 km západne od Mistelbachu): školské múzeum.
14. MÖNICHKIRCHEN: železnica na kolesách.
15. NIEDERSULZ: dedina s múzeom – „žijúca gazdovská usadlosť“.
16. PUCHBERG NA HORE SCHNEEBERG: zubačková železnica.
17. PURGSTALL – HOCHRIESS: divoký park Türkensturtz.
18. REICHENAU AN DER RAX: „hojdačková“ lanovka na Rax.
19. SPITZ AN DER DONAU: múzeum lodí.
20. ST. CORONA AM WECHSEL: letná sánkárska dráha.
21. ST. PETER IN DER AU-SEITENSTETTEN: park zážitkov v oblasti Mostviertel „Laziland“.
22. STADT HAAG: divoký park.
23. STRASSHOF NA SEVERNEJ ŽELEZNICI (pri Gänserndorf): múzeum železnice „Das Heizhaus“.
24. TRAISMAUER: park cicavcov.
25. WALDKIRCHEN AN DER THAYA (15 km severne od Waidhofen/Thaya): múzeum bábik.

Národné parky
Národný park Donau – Auen
Najväčšia spojená krajina nív v strednej Európe, kde našlo domov takmer 5000 druhov zvierat. Má nielen nezanedbateľný význam pre niektoré druhy zvierat, ktoré boli v ohrození, ale tento región je rajom taktiež pre flóru. Exkurzie so sprievodcom pešo alebo v člne sprostredkúva návštevníkom pohľad v tejto jedinečnej prírodnej scenérii.

Nationalpark Donau – Auen
A – 2304 Orth an der Donau, Fadenbachstrasse 17
Tel: 2212/3450, fax: 2212/3450 – 17
nationalpark@donauauen.at
www.donauausen.at


Národný park Thaytal
Dolina Thaytal na severe Dolného Rakúska patrí k najkrajším dolinám Rakúska a je preto, že sa tu nachádza veľa panónskych rastlín, je posledným miestom, kde ešte rastú. Hlboko do prahorniny sa vryli riečne korytá, na kvety bohaté lúky a skalnaté útesy dotvárajú celkový obraz tejto krajiny.
Tento kraj, ktorý prekračuje hranice s Českou republikou nefascinuje návštevníkov len nádhernou krajinou, ale aj hradmi, ruinami a históriou.

Nationalpark Thaytal
A – 2082 Hardegg, Hauptstrasse 55
Tel.: 2949/7005, fax: 2949/7005 – 50
office@np-thaytal.at
ww.np-thaytal.sk


Jazerá a vodné plochy
V krajine pred Alpami má zasa dolné Rakúsko jazerá Lunzer See a Erlausee, dva zaujímavé ciele turistov práve pre ich okolie a vodu. Tu si prídu na svoje surfisti, ale aj tí, ktorí radi plavú. Iný charakter majú mnohé rybníky v oblasti – Waldviertel, na hraniciach s Českou republikou. Sú priamo medzi hustými ihličnatými lesmi a v niektorých sa môžete aj kúpať, napr.: rybník Herrenteich pri Litschau. Skoro všetky sú machové rybníky, vhodné pre chov rýb, najmä pre chov kaprov. Jazero Stausee Offenstein je ale zasa naopak vhodným rajom pre malých i veľkých plavcov.

Po stopách hudby
STIFT ALTENBURG/SCHLOSS BREITENEICH (6 km južne od Hornu): Medzinárodný festival komornej hudby Rakúska (polovica augusta – polovica septembra).
ATZENBRUGG (28 km severne od St. Pölten): Franz Schubert: Múzeum v zámku Atzenbrugg, Schubertov rodný domček, Schubertovo krídlo, na ktorom hral.
BADEN BEI WIEN:
HUDOBNÉ PODUJATIA: Badenské operetné leto (koniec júna – polovica septembra).
HUDOBNÉ PAMÄTNÉ MESTÁ: Ludwig van Beethoven: byt Rathausgasse 10, Beethovenova cesta od Badenu do Mödlingu (značená turistická trasa).
GAMING: Festival Chopina (polovica augusta).
GARS AM KAMP: Franz von Suppé, obytný dom, Kremsertsr. 40, každoročne operetné slávnosti v zrúcanine hradu „Open Airs Gars“.
GRAFENEGG (10 km severne od mesta Krems), Grafeneggské zámocké koncerty (apríl – september).
MÖDLING: Ludwig van Beethoven: Beethovenov letný byt, Hauptstrasse 79, Arnold Schönberg: Dom Arnolda Schönberga, Brunnengasse 23.
PERCHTOLDSDORF: Christoph Willibald Gluck: Gluckov letný dom, Wiener Gasse 22.
Hugo Wolf: Hugo Wolf dom (múzeum), Brunnengasse 23.
RAPOTTENSTEIN: Klangburg.
ROHRAU: Joseph Haydn: rodný dom, dom č. 60, pamätný kostol, pamätník.
ROSENBURG: koncerty pri sviečkach.
ST. PÖLTEN: Hudobné podujatia: Kultúrne slávnosti St. Polltenu, Medzinárodné kostolné hudobné dni (september/október).
STIFT ZWETTL: Medzinárodné organové slávnosti (polovica júna – polovica júla).

Vínna trasa cez Dolné Rakúsko 494 km
Už v rímskych časoch bolo pestovanie vína v Dolnom Rakúsku rozšírené široko ďaleko. Dnes je táto spolková krajina najväčším producentom vína v Rakúsku. Celá oblasť vlastne nesie meno tohto hroznového moku: Weinviertel. So svojimi vínnymi pivničkami, ktoré tvoria už celé ulice, ležiacimi mimo dedín (sú tu preše na hrozno), malé vínne lokály, vinárničky... to všetko je príjemným magnetom pre každého dobrého vinára.

Popri tom je zaujímavá práve táto oblasť údolia Wachau alebo región s termálnymi prameňmi, južne od Viedne, najmä známe miesto Gumpoldskirchen, Viedeň – Wolkersdorf, zámok – Mistelbach – Poysdorf, trasy na vandrovanie cez vínne uličky – Falkenstein: vínna ulica, zrúcanina hradu – Wildendurnbach: trojčíslená ulica pivníc – Staatz: vínna cesta v Ameis/Rosengrund – Unterstinkenbrunn: vínna ulička – Grossharras: vínna ulička – Mailberg: pamiatkovo chránená vínna ulička, zámok Maltézanov – múzeum – Hadres, najdlhšia vínna ulička Rakúska (1,6 km) – Hausdorf: vínne uličky – Retz: radnica, veľká vínna pivnica priamo pod námestím, veterné mlyny – Pulkau: gotické mestečko Roschütz: vínna pivnica s nástennými plastikami – Eggenburg: rohové námestie s barokovými domčekmi – Gars am Kamp: zrúcanina hradu (konajú sa tu operné hudobné slávnosti), odbočka k Rosenburgu – Plank am Kamp – Schönberg – Zöbing – Langenlois: historické mešťanské domy na Kornplatz – Hadersdorf – Rohrendorf – Krems an der Donau: historické staré mesto s kamennou bránou – Stein an der Donau: historické staré mesto – Dürnstein: kedysi kláštor, zrúcanina (Richard Löwenherz) – biely kostol: múzeum vo Wachau – Spitz an der Donau: Tausendeimerberg – Willendorf: nálezisko prehistorickej plastiky Venuše – Emmersdorf – Melk na Dunaji – barokový kláštor – Schönbühel, zámok – Aggsbach: zrúcanina Aggstein – Arnsdorf – Rossatz – Mautern – Furth – Göttweig: barokový kláštor – Traismauer: rímska brána – Tulln: múzeum Schieleho – Klosterneubeurg: kláštorný kostol – Viedeň – Perchtoldsdorf – Gumpoldskirchen – Baden bei Wien: množstvo domov v biedermeierskom štýle, dom Beethovena, termálne kúpele – bad Vöslau: termálne kúpele – Wiener Neustadt: stredoveký hrad.

Vínna jeseň: Dolné Rakúsko: koniec augusta do polovice novembra sa koná „Vínna jeseň Dolného Rakúska“, víne slávnosti, deň otvorených dverí vo vínnych pivniciach, ochutnávky vína, špecialít, prechádzky, jazdy v kočoch pozdĺž viníc a ďalšie.Tieto texty boli spracované podľa informačných materiálov Rakúskej agentúry cestovného ruchu


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 08.04.2002