Rakúsko - Info

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut


Územie tohto štátu, ktorý sa rozkladá v Strednej Európe, takmer z dvoch tretín pretkávajú hrebene Východných Álp.Severne od Dunaja sa rozprestiera nízka (300-600 m) Rakúska žulová plošina, ktorá patrí do systému Českého masívu. Na východe dominujú veľké, riečnymi nánosmi vyplnené panvy (Viedenská panva a Grázska panva).

Politicky neutrálne Rakúsko má bohaté zdroje nerastných surovín. Veľkú tradíciu má ťažba kamennej soli (Hallstatt, Salzburg). Významná je aj ťažba magnezitu, olovených, zinočnatých, antimónových a medených rúd. Až 70% elektrickej energie pochádza z vodných elektrární. Je odkázané na dovoz ropy a uhlia. Pre hospodárstvo je charakteristická prevaha ťažkého priemyslu (hutníctvo železa, spracovanie kovov, strojárenstvo, chemický priemysel). Významný je aj drevársky a papierenský priemysel. Rakúsko má dobre rozvinuté, intenzívne poľnohospodárstvo, ktoré kryje potreby obyvateľov na 90%. Vo vyšších pohoriach je typické pasenie na holiach, lesné hospodárstvo (40% plochy územia pokrývajú lesy), v dolinách a panvách je typická rastlinná výroba (pšenica, krmoviny, cukrová repa), miestami aj vinohradníctvo. Rakúsko je na popredných miestach na svete v príjmoch za cestovný ruch. Veľmi príťažlivé pre návštevníkov sú výborné lyžiarske strediská, liečivé strediská, centrá pre vysokohorskú turistiku, ale aj rakúske mestá plné kultúrno-historických pamiatok.