Nemecko - Info

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut


Nemecko bolo po 2. svetovej vojne a na základe mierových zmlúv rozdelené na dva samostatné štáty, ktoré sa opäť spojili v roku 1990. Pozostáva zo 16 spolkových krajín. Nemecko sa rozprestiera v západnej časti Strednej Európy, jeho severnú časť zaberá Severonemecká nížina, siahajúca až k Severnému a Baltskému moru. Pozostatkom činnosti pevninského ľadovca je Meklenburská jazerná pahorkatina s početnými jazerami a morénami. Smerom na juh sa povrch krajiny postupne dvíha do menších či väčších pohorí s nadmorskými výškami 1000-1400 m, rozčlenených údoliami riek (Čierny les, Durínsky les, Harz, Eifel,  Hunsrück). Na juhu sa rozkladá Švábsko-bavorská kotlina s nadmorskými výškami 500-700 m, z ktorej sa miestami dvíhajú ostrovné vrchy. Smerom k Dunaju povrch územia postupne klesá, je pokrytý hrubou vrstvou riečnych nánosov, do ktorých sa vrezávajú  rieky stekajúce z Álp. Za koncovými morénami vysokohorských ľadovcov vzniklo v južnej časti Nemecka viacero jazier (Bodamské jazero, Chiemske jazero, Ammersee a pod.). Na južnej hranici sa vypínajú najvyššie pohoria Nemecka, Algauské Alpy a Bavorské Alpy, v ktorý je aj najvyšší bod krajiny.

Nemecko je svetovou veľmocou. Má bohaté zásoby nerastných surovín (čierne uhlie, kamenná soľ, medené a horčíkové rudy, trochu ropy). Napriek významnej výrobe v atómových elektrárňach a dobrému využitiu potenciálu riek, je Nemecko odkázané na značný dovoz elektrickej energie. Ťažký priemysel reprezentujú najmä: hutníctvo železa, ktoré spracováva už dovezenú železnú rudu, výroba ocele, hutníctvo farebných kovov a výroba hliníka. Vedúcim odvetvím hospodárstva je strojárenský priemysel orientovaný na vývoz ( výroba lodí, automobilový priemysel a výroba ľahkých strojov), ďalším významným odvetvím je elektrotechnický, elektronický priemysel, jemná mechanika a optika. Nemecko je veľmocou v chemickom priemysle, vo vývoze produktov tohto odvetvia stojí na popredných miestach na svete. Má rozvinuté poľnohospodárstvo, postavené na intenzívnej výrobe z väčšej časti na rodinných farmách. Na orných pôdach sa pestujú krmoviny, jačmeň, raž, zemiaky, pšenica, cukrová repa a chmeľ. V údolí Horného Rýna sa rozprestierajú vinohrady, ovocné sady a zeleninové plantáže. Významný je aj stajňový chov hovädzieho dobytka (na mlieko) a ošípaných. Potravinová sebestačnosť štátu je domácou produkciou pokrytá na 90%.