Karlsruhe - Info/Letenka/Hotely

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut


Karlsruhe je jedno z turisticky najnavštevovanejších miest v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko. Nachádza sa v juhozápadnej časti krajiny, na západnom brehu rieky Rýn, neďaleko hraníc s Francúzskom. Mestom prechádza 49. rovnobežka.

Mesto Karlsruhe nemá dlhú históriu. Založil ho dňa 17. júna v roku 1715 markgróf Karol Wilhelm III.. Ten sa tu rozhodol postaviť svoju novú rezidenciu. Popri novej rezidencii markgrófa sa rozrástlo moderné mesto. Ulice sa vejárovito rozbiehali od novopostaveného zámku a mesto sa tak rozširovalo. Mesto bolo značne poškodené počas druhej svetovej vojny. Po vojne sa však začalo s reštauračnými prácami a dnes môžeme Karlsruhe obdivovať v nepoškodenom stave.

Od roku 1950 tu sídli Federálny súdny dvor Nemecka, najvyšší odvolací súd v záležitostiach občianskeho práva a trestného práva a od roku 1951 tu sídli aj Federálny ústavný súd Nemecka. Tým mesto znovu získalo dôležitosť a navyše získalo aj prezývku „Residenz des Rechts“ – Rezidencia práv.

Po vojne sa z Karlsruhe stal aj významný dopravný uzol a stredisko chemického priemyslu – sídli tu ropná rafinéria. Mesto sa stalo aj sídlom univerzity. Ročne ho navštívi tisíce turistov, predovšetkým kvôli pamiatkam a nezabudnuteľnej atmosfére. Karlsruhe sa nazýva aj ako „zelené mesto“, pretože má veľký počet parkov.