Nemecko - Geografia a Fakty

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut

Štátne zriadenie: republika, parlamentná demokracia, právny, sociálny a spolkový štát


Administratívne usporiadanie: 16 Spolkových krajín(Bundesland)


Rozloha: 356 520 km2


Počet obyvateľov: 82 369 548 (2008)


Hlavné mesto: Berlín (3 437 900 obyv.)


Iné významnejšie sídla: Hamburg (1 660 700 obyv.), Mníchov (1 236 500 obyv.), Kolín (955 500 obyv.)


Najvyšší bod: Zugspitze, 2963 m


Najvýznamnejšie rieky: Rýn, Dunaj, Labe, Odra, Wesera, Mohan


Úradný jazyk: nemčina, regionálne: dánčina, frízščina, srbčina


Mena: Euro


Susedia: Francúzsko, Česko, Holandsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Luxembursko, Belgicko, Dánsko, Poľsko


Štátny sviatok: 3. okóber (Deň zjednotenia Nemecka)


Rasové a národnostné zloženie: Nemci (90 %), Dáni (1%), Frízi (1%), Lužickí Srbi (0,5%)iné (7,5 %): Turci, Chorváti, Srbi, Taliani atď.


Náboženstvo: protestantské (42 %), rímsko-katolícke (43 %), moslimské (3 %),


Časové pásmo: Slovensko 0 hod.


Medzinárodná poznávacia značka: D


Internetová doména: .de


Smerové telefónne číslo: +49


Elektrina: 230 V


Doklady a víza: cestovný pas alebo občiansky preukaz


Veľvyslanectvo: Veľvyslanectvo SR v Nemecku:
Botschaft der Slowakischen Republik, Freidrichstrasse 60, 101 17 Berlin
Bundesrepublik Deutschland (Nemecká spolková republika)
Tel.: 0049 30 889 262 00
Fax: 0049 30 88 92 6 222
E-mail: emb@berlin.mfa.sk
Web: www.berlin.mfa..sk


Nemecko bolo po 2. svetovej vojne a na základe mierových zmlúv rozdelené na dva samostatné štáty, ktoré sa opäť spojili v roku 1990. Pozostáva zo 16 spolkových krajín.


Nemecko sa rozprestiera v západnej časti Strednej Európy, jeho severnú časť zaberá Severonemecká nížina, siahajúca až k Severnému a Baltskému moru. Pozostatkom činnosti pevninského ľadovca je Meklenburská jazerná pahorkatina s početnými jazerami a morénami. Smerom na juh sa povrch krajiny postupne dvíha do menších či väčších pohorí s nadmorskými výškami 1000-1400 m, rozčlenených údoliami riek (Čierny les, Durínsky les, Harz, Eifel, Hunsrück). Na juhu sa rozkladá Švábsko-bavorská kotlina s nadmorskými výškami 500-700 m, z ktorej sa miestami dvíhajú ostrovné vrchy. Smerom k Dunaju povrch územia postupne klesá, je pokrytý hrubou vrstvou riečnych nánosov, do ktorých sa vrezávajú rieky stekajúce z Álp. Za koncovými morénami vysokohorských ľadovcov vzniklo v južnej časti Nemecka viacero jazier (Bodamské jazero, Chiemske jazero, Ammersee a pod.). Na južnej hranici sa vypínajú najvyššie pohoria Nemecka, Algauské Alpy a Bavorské Alpy, v ktorý je aj najvyšší bod krajiny.


Nemecko je svetovou veľmocou. Má bohaté zásoby nerastných surovín (čierne uhlie, kamenná soľ, medené a horčíkové rudy, trochu ropy). Napriek významnej výrobe v atómových elektrárňach a dobrému využitiu potenciálu riek, je Nemecko odkázané na značný dovoz elektrickej energie. Ťažký priemysel reprezentujú najmä: hutníctvo železa, ktoré spracováva už dovezenú železnú rudu, výroba ocele, hutníctvo farebných kovov a výroba hliníka. Vedúcim odvetvím hospodárstva je strojárenský priemysel orientovaný na vývoz ( výroba lodí, automobilový priemysel a výroba ľahkých strojov), ďalším významným odvetvím je elektrotechnický, elektronický priemysel, jemná mechanika a optika. Nemecko je veľmocou v chemickom priemysle, vo vývoze produktov tohto odvetvia stojí na popredných miestach na svete.


Má rozvinuté poľnohospodárstvo, postavené na intenzívnej výrobe z väčšej časti na rodinných farmách. Na orných pôdach sa pestujú krmoviny, jačmeň, raž, zemiaky, pšenica, cukrová repa a chmeľ. V údolí Horného Rýna sa rozprestierajú vinohrady, ovocné sady a zeleninové plantáže. Významný je aj stajňový chov hovädzieho dobytka (na mlieko) a ošípaných. Potravinová sebestačnosť štátu je domácou produkciou pokrytá na 90%.Súvisiace linky

CIA factbook - aktuálne a podrobné faktografické údaje o krajine ...