Nemecko - Doprava

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut
Vnútroštátna doprava
Lietadlo
Vnútroštátnu leteckú prepravu zabezpečuje LUFTHANSA a niekoľko miestnych leteckých spoločnosti. Najvýznamnejšie nemecké letisko sa nachádza vo Frankfurte nad Mohanom, z ktorého priemerný letový čas na všetky ostatné letiská v krajine trvá 50 minút.

Lety na ostrov Helgoland, Sylt a na Frízske ostrovy sú prevádzkované miestnymi leteckými spoločnosťami a leteckými taxíkmi iba počas sezóny. Letecké spojenia sa denne uskutočňujú z Berlína, Brém, Cologne/Bonn, Düsseldorfu, Frankfurt/M, Hamburgu, Hannoveru, Mníchova, Norimbergu, Stuttgartu a z ostrova Sylt (iba v lete). Väčšina letísk v Západnom Nemecku uskutočňuje pravidelné lety do Lipska. Niekoľko letov týždenne je i do Drážďan.

Loď
Lode vykonávajú pravidelné plavby po väčšine riek a jazier, vrátane Dunaja, Main, Mosel, Rýnu, Neckar a rieke Weser, po jazerách Ammer, Chiemsee, Königssee a Constance. Trajekty prevádzkujú plavby vo fjorde Kiel, z prístavu Cuxhaven na ostrov Helgoland, na Východné i Západné frízske ostrovy ako i do destinácii v Škandinávii. Okrem týchto pravidelných plavieb môžete uskutočniť i samostatné výlety po všetkých splavných vodách. Spoločnosť KD GERMAN RHINE LINE prevádzkuje plavby po rieke Rýn, Main a Mosel. Vlastní pohodlné člny, na ktorých môžete uskutočniť plavby od apríla do konca októbra. Okružné a výletné plavby s možnosťou zábavy na palube sa zriaďujú do destinácii v Holandsku, Švajčiarsku a po rieke Mosel.

V spolupráci s drážďanskou plavebnou spoločnosťou KD organizuje spoločnosť KD GERMAN RHINE LINE okružné plavby v krytých lodiach po rieke Labe medzi Drážďanmi a Hamburgom. Tzv. Biela flotila ponúka 30 rozvrhnutých plavieb a krátke výlety okolo Berlína. Ďalšie plavby uskutočňuje na rieke Saale a Labe, po niektorých jazerách a v oblasti Mecklenburger Lake District. Spoločnosť HAPAG-LLOYD podniká v lete 7 až 21 dňové okružné plavby z Bremerhavenu, Hamburgu a Kielu. Vody jazera Constance (Bodamské jazero - tretie najväčšie európske vnútrozemské jazero) brázdia parníky, rekreačné člny a trajekty, ktoré sú schopné prepraviť automobily medzi nemeckým, švajčiarskym a rakúskym pobrežím.

Vlastnenie pasu BODENSEE PASS poskytuje výletníkom 50 percentné zníženie cien lístkov pri plavbe po jazere Constance. Pas platí i pri pravidelných plavbách na trajektoch operujúcich medzi Nemeckom a Švajčiarskom, na rakúskej železnici, pri niektorých autobusových spojoch, miestnych vlakoch a pri vlakoch smerujúcich do horských oblastí. Pas platí po dobu 7 alebo 15 dní. Deti do 6 rokov cestujú zdarma. Existuje i tzv. rodinný lístok, ktorý umožňuje cestovanie zdarma deťom od 6 do 16 rokov, slobodným cestovateľom od veku 16 do 26 rokov cestovanie za polovičnú cenu. Pri obidvoch možnostiach musia byť deti a mladí slobodní ľudia sprevádzaní rodičmi. Rodinný lístok je platný iba s Bodamským pasom.

Cestná doprava
Jazdí sa v pravom jazdnom pruhu. V Západnej časti Nemecka sa vyskytuje moderná sieť diaľnic (AUTOBAHNEN), ktorá zahŕňa dĺžku vyše 10 500 km. Dĺžka cestnej siete je vyše 487 000 km. Každá časť krajiny je pre motoristov dostupná. Jazda po cestách je v súčasnosti bez poplatkov, do budúcna sa diskutuje zo zavedením cestných poplatkov. Bezolovnatý benzín je k dispozícii na všetkých čerpacích staniciach. Havarijná Služba Nemeckej Automobilovej Asociácie (ADAC) je dostupná po celej krajine. Vo východnej časti krajiny danú službu poskytujú okrem ADAC i AUTO CLUB EUROPA (ACE) a ALLGEMEINER DEUTSCHER MOTORSPORTVERBAND (ADMV).

Grátis pomoc sa poskytuje členom pridružených automobilových organizácií, akými sú AA. Motorista uhradí len cenu náhradných dielov. Záchranné služby vrátane záchrany pomocou vrtuľníkov prevádzkuje spoločnosť ADAC. Ak došlo k havárii, použite telefóny určené pre núdzové volanie umiestnené po stranách diaľnice. Ak použijete tieto telefóny, požadujte záchrannú službu „road service assistance“ (Strassenwachthilfe). Vo väčšine prípadov číslo pre núdzové volanie je 110, pri pochybnostiach volajte hasičov na čísle 112. I keď cesty vo východnom Nemecku spĺňajú medzinárodný štandard, mnoho ciest druhej triedy sa vylepšuje, aby sa priblížili štandardu ciest v Západnom Nemecku.

Autobusová doprava
Zabezpečuje prepravu do dedín a malých mestečiek, najmä do tých, do ktorých nevedie železnica. Prevádzkuje ju Pošta, Nemecké železnice alebo privátne firmy. Autobusová doprava sa uskutočňuje na malé vzdialenosti. Existuje i niekoľko spojov na diaľkovú prepravu. EUROPABUS/DEUTSCHE TOURING poskytujú jazdy po nádherných trasách, akými sú ROMANTICKÉ CESTY (Z Wiesbaden/Frankfurt do Mníchova/Füssen) a ZÁMOCKÉ CESTY (CASTLE ROAD) z Mannheim/Heidelberg do Rothenburgu a Nurembergu.

Taxi
Sú dostupné po celej krajine. Na stanovištiach pre taxíky si pozrite výšku poplatkov a príplatkov. Všetky taxíky sú vybavené tachometrom.

Prenájom áut
Autá, ktoré budete riadiť osobne, si môžete prenajať vo väčšine miest a na železničných staniciach (vyše 40). Vozidlá so šoférom si môžete prenajať vo všetkých veľkých mestách. Sadzba za prenájom závisí od typu auta. Niektoré firmy poskytujú autá za týždenný poplatok bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Pri všetkých účtoch za prenájom sa platí DPH 16%. Na požiadanie Vám dopravia automobil na letisko, stanicu alebo pred hotel. Niektoré letecké spoločnosti, vrátane LUFTHANSA, ponúkajú tzv. Fly-drive. Bližšie informácie získate na Národnom turistickom úrade.

MOTORISTICKÉ ORGANIZÁCIE
ALLGEMEINER DEUTSCHER AUTOMOBIL CLUB (ADAC), ktorý bol založený v Mníchove a AUTOMOBILCLUB VON DEUTSCHLAND (AVD) založený vo Frankfurt/M majú pobočky vo väčšine tranzitných uzlov a vo všetkých veľkých mestách. Tieto organizácie pomáhajú zahraničným turistom, najmä tým, ktorí sú členmi v pridružených motoristických organizáciách. Tieto organizácie vydávajú mapy a turistických sprievodcov. Nemecká automobilová asociácia (ADAC) poskytuje pohotovostné služby, ktoré zdieľa motoristom pomocou rádia. V zime i v lete sa vysielajú v rozhlase neustále správy o podmienkach na cestách a o dopravnej premávke.

PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY
Značenie je medzinárodné. V Západnej časti Nemecka je v obciach rýchlosť obmedzená na 50 km/h, mimo obcí je povolená rýchlosť 100 km/h. Na diaľnicach (AUTOBAHNEN) a dual carriageways je povolená rýchlosť 130km/h. Vo východnej časti Nemecka sa rýchlosť mení podľa stavu vozovky. Podľa dostupných údajov platí od januára 1993 na cestách prvej triedy a na dual carriageways rovnaké rýchlostné obmedzenie, ako v Západnej časti Nemecka – 100 km/h. Deti do 12 rokov musia cestovať v špeciálnych detských sedačkách na zadnom sedadle. Pasažieri musia byť pripútaní pásmi na predných i zadných sedadlách. Vozidlá zahraničných turistov musia byť označené národnou značkou. Povinná výbava v aute zahrňuje výstražný trojuholník a lekárničku. V krajine je povolená hladina alkoholu do 0.50 promile. Invalidných vodičov upozorňujeme, že i keď Nemecko vychádza v ústrety invalidným občanom, označenie vozidla invalidnou značkou neoprávňuje vodiča parkovať zdarma v krajine.

Zahraniční vodiči môžu riadiť svoje auto po dobu jedného roku na základe národného alebo medzinárodného vodičského preukazu, a technického preukazu. Vyžaduje sa poistenie vozidla. Obyvateľom EÚ oznamujeme, aby si pri cestovaní do Nemecka vlastným motorovým vozidlom zobrali zelenú kartu. Bez nej je poistné krytie limitované na minimum. Zelená karta oprávňuje na výšku poistného krytia, ktorú poisťovne poskytujú nemeckým (domácim) majiteľom áut.

Mestská doprava
Vysoký štandard verejnej dopravy je dostupný vo všetkých mestách. Všetky mestské oblasti poskytujú vysoko účinnú a dobre organizovanú autobusovú prepravu, ktorá je vo väčších mestách nahradená metrom a predmestskou železničnou dopravou. V mnohých mestách si môžete zakúpiť lístky platné po dobu niekoľkých dní za zníženú cenu, taktiež sú k dispozícii časovo nelimitované denné lístky. V mnohých väčších mestách si v miestnych automatoch zakúpite lístky na podzemnú dráhu (U-BAHN), predmestskú železničnú dopravu (S-BAHN), autobus alebo električku. Pre turistov sú na hraničných prechodoch k dispozícii početné predajné automaty spolu so značným výberom máp. I keď často nie je v električke a v podzemnej dráhe sprievodca, revízori kontrolujú pasažierov často, a tí, ktorí nemajú zakúpený cestovný lístok, vyrubia im na mieste pokutu. Časový rozvrh jázd zistíte na stanici.

Berlín
Mesto je vynikajúcim príkladom výbornej verejnej dopravy, ktorá zahŕňa rozsiahlu sieť autobusovej prepravy, podzemnej dráhy a S-Bahn, ktorá dopĺňa služby miestnej Deutsche Reichsbahn (linky R1-14). Vo východnej časti Berlína ponúkajú prídavné prepravné služby električky a trajekty Berlínskeho dopravného závodu a BVG (Berlin Public Transport) v spojení s východnou pobočkou berlínskej Bielej flotily. Linky 1 a 9 podzemnej dráhy prepravujú pasažierov 24 hodín denne od piatku večera do soboty, a od sobory večera do nedele. Lístky v Berlíne sú platné 24 hodín na prepravu autobusom, podzemnou dráhou, S-Bahn a na trajektoch spoločnosti BVG. BVG výnimočne usporadúva i autokarové výlety. Držitelia kombinovaných denných lístkov sa tešia časovo neobmedzenému cestovaniu autobusmi, metrom a S-Bahn ako i preprave pomocou trajektovej siete niektorej spoločnosti. Špeciálne lístky s platnosťou jedného týždňa získate iba na ZOO stanici. Viac informácií získate na oznamovacej tabuli spoločnosti BVG.

Poznámka: Chodci by si mali byť vedomí toho, že pri prechode križovatky na červenú je to priestupok, i keď tam nie je premávka. Pokutovanie takýchto chodcov na mieste je bežné.

Trvanie ciest
Nasledujúca tabuľka udáva približné trvanie ciest (v hodinách a minútach) z hlavného mesta Berlína do iných miest v Nemecku.
Lietadlo Auto Vlak
Hamburg 0.45 4.00 2.25
Cologne 1.05 7.00 4.00
Frankfurt 1.10 6.30 4.00
Mnichov 1.20 7.00 6.20
Drážďany - 2.30 2.00
Lipsko - 2.00 1.45
Erfurt - 4.30 3.20
Rostock - 2.30 3.00
(2): Nasledujúca tabuľka udáva približné trvanie ciest (v hodinách a minútach) z Bonu do iných miest v Nemecku.

Lietadlo Auto Železnica Loď
Hamburg 0.55 4.00 4.00 -
Hannover - 3.00 3.15 -
Frankfurt 0.40 2.20 2.00 a
Düsseldorf - 2.20 1.00 -
Cologne - 0.20 0.15 0.40
Stuttgart 0.50 4.00 3.00 -
Mníchov 1.00 7.00 5.30 -
Berlin 1.05 8.00 5.00 -
Lipsko - 7.00 6.30 -
Drážďany 1.45 8.00 7.00 -

POZNÁMKA: Medzi mestami Kolín a Mainz (cez Koblenz), a medzi Kolínom a Bonom premáva hydrofoil (nie denne). Preprava trvá 3 hodiny 30 minút. Vyššie uvedené časy sú priemerné, pričom boli merané na najrýchlejších priamych spojeniach, v prípade ciest to boli diaľnice, pri preprave po riekach sa merali časy na rýchlych hydrofoil. Preprava z Bonu do Kolíne na pomalých člnoch trvá 3 hodiny.

Súvisiace linky

Vlak miestny -

Route Planer - interaktívny plánovač automobilovej trasy (en)

Vlak medzinárodný -

Bus medzinárodný -

Vlakové spojenia do/z a v krajine. - Pre informácie o medzinárodno...

Prague Airport Transfers PRG - zajistujeme osobni prepravu osob z / n...