Viedeň - História

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut

Prvé zmienky o osídlení rakúskeho územia siahajú do staroveku, keď tu pôsobili keltské kmene. Prvým kráľovstvom bolo Noricum. Za čias rozkvetu Rímskej ríše bolo územie dnešného Rakúska jej súčasťou.

Už v 1. storočí po Kr. tu stála osada rímskych légií nazývaná Vindobona. Sídlil tu i rímsky cisár Marcus Aurelius, ktorý tu aj zomrel. Vláda Rimanov sa končí zhruba v 5. storočí po vpáde germánskych kmeňov.

800 - Charlemagne organizuje Carolingiansky pochod.

V písomných záznamoch sa mesto spomína v roku 881 ako Wenia.

976 - rod Babengerovcov získava moc nad časťou súčasného Rakúska.

V roku 1137 je prvý raz doložený názov mesta ako Wien.

Od roku 1156 je mesto sídlom rodu Babengerovcov, dostáva mestské práva a za vlády rodu Habsburgovcov je sídlom nemeckého cisára.

1192 - Leopold V. dostal od kráľa „Richard levie srdce“ výkupné, ktoré použil na opevnenie Viedne a Wiener Neustadt.

1278 - Rudolf von Habsburg zasadá na viedenský trón.

Od 13. storočia patrilo Rakúsko rodu Habsburgovcov.

Od roku 1365 tu sídli univerzita a je aj sídlom biskupa.

1433 - dokončená je katedrála Sv. Štefana.

1498 - Maximilian I. zakladá „Viedenský chlapčenský zbor“.

Reformné hnutie rozkvitalo za vlády Márie Terézie a Jozefa II. Až v r. 1919 sa Rakúsko stalo samostatným štátom.

1522 - Habsburská dynastia sa štiepi na rakúsku a španielsku vetvu.

1526 - vetva habsburskej dynastie zdedí Česko a Maďarsko.

1529 - Turci obliehajú Viedeň.

1683 - opätovné útoky Turkov na hlavné mesto

1713 - postavený palác Schönbrunn.

1716-39 -výstavba Karlskirche.

Za panovania cisára Karola VI. /1711-1740/ a jeho dcéry Márie Terézie /1740-1780/ a jej syna Jozefa II. /1780-1790/ sa stáva Viedeň jedným z centier strednej Európy a prekvitajúcim strediskom kultúry a umenia.

1791 - Mozart zomiera vo Viedni.

1804 - cisár František I. zakladá rakúsku ríšu.

1805 a 1809 -Viedeň okupuje Napoleonova armáda.

1848-1916 - Rakúska ríša je spravovaná cisárom Františkom Jozefom.

1857- 65 - mestské múry boli zdemolované a nahradené ulicami, ktoré sa tiahli v tvare prstencov, a budovami.

1867 - Johann Strauss komponuje „Valčík na modrom Dunaji“.

1867 - nastáva duálna monarchia Rakúsko-Uhorsko.

1897 - vzniká umelecké hnutie secesia.

1899 - zomieraJohann Strauss.

V 18. a 19. storočí žili vo Viedni umelci ako Haydn, Gluck, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Bruckner ako aj zakladateľ populárnych valčíkov Strauss.

1918 - zaniká Rakúsko, nastáva koniec Habsburskej dynastie. Je vyhlásená rakúska republika.

1918-34 - „Červená Viedeň“, v tomto období tu prevažoval socializmus.

1938-45 - „Anschluss, anexia Rakúska k Nemecku.

1945-55 - Viedeň zostáva nezávislou, je rozdelená do zón a okupovaná Ruskom, UK, USA a Francúzskom.

1979 - otvára sa UN City.

1995 - Rakúsko sa stáva členom EÚ.

2006 - Rakúsko oslavuje 250. výročie narodenia Mozarta.

Viedeň je v súčasnosti po New Yorku a Ženeve tretím centrom, v ktorom sídlia orgány OSN. Sídli tu aj organizácia pre atómovú energiu. Viedeň je miestom konania medzinárodných konferencií a rokovaní na najvyššej diplomatickej úrovni.