Nitra - Úvod/Mapa

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Rozprestiera sa na juhozápadných výbežkoch pohoria Tribeč na styku s Podunajskou nížinou. Mestom preteká rieka Nitra. Dominantou mesta je vrch Zobor.

Najstaršie osídlenie sa datuje do paleolitu. Vzhľadom na výhodnú polohu sa tu vystriedalo mnoho významných kultúr (v neolite kultúry s lineárnou keramikou, v eneolite lengyelská kultúra a i.), čo dokazujú aj bohaté archeologické náleziská. Po Keltoch sa zachovalo hradisko, mince a iné predmety, žiarové hroby. Bola ich významným politickým strediskom.

Prítomnosť Slovanov od konca 5. storočia dokumentujú hradiská, sklárske a kováčske výrobky a kostol. V 9. storočí sa stala centrom Nitrianskeho kniežactva. Okolo roku 830 tu dal knieža Pribina postaviť kresťanský kostol, o čom je aj prvá písomná zmienka. V nej sa uvádza pod názvom Nitrava. Neskôr knieža Mojmír pripojil územie k Veľkej Morave. Po jej zániku Nitru ovládali viaceré rody.

Po začlenení do Uhorska bola sídlom pohraničného vojvodstva, biskupstva, komitátu, stolice a nakoniec župy.

V Nitre sa usadili benediktíny, po nich františkáni a piaristi. Zakladali školy. Vôbec najstaršia škola na Slovensku bola pri benediktínskom kláštore. Jej existenciu dokladá listina z roku 1111.

Počas vpádu Tatárov Nitriansky hrad odolal ich útoku. Prechodne bol v tom čase útočiskom uhorského kráľa Bela IV.

Mestské výsady slobodného kráľovského mesta dostalo potom podhradie od kráľa Bela IV. v roku 1248. V roku 1288 kráľ Ladislav IV. daroval mesto a hrad biskupovi a od roku 1302 boli biskupi dedičnými županmi Nitrianskeho hradu. Prinieslo to stratu privilégií slobodného kráľovského mesta. Stal sa súčasťou biskupstva, čo brzdilo jej rozvoj.

Mesto sa rozrastalo okolo opevneného hradu s katedrálou. Opevnenie hradu na rozkaz kráľa Žigmunda začiatkom 15. storočia obnovili. Mestu sa nevyhlo žiadne z veľkých vojnových ťažení v Uhorsku v 15: až 17. storočí. Obliehali ho husiti v roku 1431, dobyli ho jiskrovci v roku 1440 a po nich poľský kráľ Kazimír. Obsadili ho Bocskayove a Bethlenove vojská. Turci ho viackrát obliehali a v roku 1663 sa ho na jeden rok zmocnili. Pri ústupe zničili mesto. Koncom 17. storočia Nitru obnovili a hrad nadobudol približne súčasnú podobu. V rokoch 1703 až 1708 mesto okupovali rakócziovci, po nich zostalo opäť všetko zničené.

Rozsiahla stavebná obnova začala po roku 1710. Prestavali opravili hrad a katedrálu, dokončili piaristický kostol a kláštor a i.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, preslávili sa pestovaním viniča, remeslami a obchodom. Už koncom 17. storočia tu bolo 11 cechov. Na jarmokoch sa obchodovalo najmä s obilím. V 19. storočí vznikli prvé priemyselné podniky, a to parný mlyn, zlieváreň a strojáreň na poľnohospodárske stroje, továreň na potaš, octáreň, pálenicu a tehelňu. V druhej polovici 19. storočia vystavali železnicu do Šurian, Topoľčian a Hlohovca. Začiatkom 20. storočia pribudli menšie priemyselné podniky.

Po 1. svetovej vojne nezaznamenalo mesto rozvoj. Až po 2. svetovej vojne nastalo výrazné oživenie. Vzniklo viacero profilujúcich podnikov zameraných na chemickú, farmaceutickú, strojársku a potravinársku výrobu. Stala sa sídlom univerzít. Vznikla novodobá tradícia poľnohospodárskych výstav a výskumu. Má silné kultúrne zázemie.

V regióne sa oplatí vidieť

Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Nitra

Na okolí doporučujeme navštíviť

Patrí medzi najkrajšie pamiatkové objekty na Slovensku a vyhľadávajú ho návštevníci z celého sveta. Bojnický zámok je jedným z najstarších a najvýznamnejších slovenských hradov.
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Bojnice
Stručné predstavenie kúpeľov, ich prírodné liečivé zdroje, indikované choroby a používané metódy liečby.
Téma: Kúpele
Východiská: Piešťany
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Levice
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Bratislava Mesto