• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  4.29 € (129.24 Sk)
 • Prenájom áut

Nitrianske múzeum - Nitra

Nitrianske múzeum ako zariadenie vlastivedného typu realizuje svoju zbierkotvornú činnosť v nitrianskom regióne v oblasti botaniky, zoológie, archeológie, histórie, etnografie a numizmatiky. Prvými zberateľmi muzeálií a zakladateľmi múzea v Nitre boli profesori a študenti piaristického gymnázia. Svoju zbierku pod názvom Zbierka starožitností nitrianskej župy r. k. vyššieho gymnázia sprístupnili verejnosti v máji 1878. Zbierka sa stala základom pre vznik Župného múzea Nitrianskej župy v Nitre, ktoré založili r. 1896 a r. 1900 slávnostne otvorili. V priestoroch piaristov zostalo aj v ďaľších rokoch. Od r. 1951 do r. 1962 bolo zrušené, po obnovení činnosti sídlilo v budove Veľkého seminára. R. 1990 sa presťahovalo do mestskej radnice.

Zbierky múzea obsahujú okolo 62 000 predmetov. Skoro 34 000 z nich tvoria zoologické zbierky a v nich rozsiahla zbierka článkonožcov (vyše 31 000 exponátov).

Po presťahovaní múzea do súčasného sídla sa zbierkový fond zatiaľ prezentuje formou výstav. Každoročne pracovníci múzea pripravia 12-20 výstav.

Jediná expozícia múzea je umiestnená v novorenesančnej budove, ktorú postavili ako radnicu r. 1880 podľa projektu nitrianskeho staviteľa Jána Lyku (budova je kultúrnou pamiatkou).

Expozícia Skvosty dávnovekého Slovenska

sprístupňuje verejnosti súbor vzácnych pamiatok hmotnej kultúry z dávnej minulosti Slovenska. Exponáty pochádzajú z výskumov Archeologického ústavu SAV v Nitre. Na neveľkej ploche 50 m2 je sústredených vyše tisíc zlatých, strieborných, bronzových a iných predmetov, ktoré dokumentujú tvorivú činnosť a umelecké cítenie človeka od najstarších čias jeho prítomnosti na našom území (od staršej kamennej doby až do 17. storočia).

Nitrianske múzeum spravuje aj Metské múzeum v Zlatých Moravciach.

Hromadným návštevám sa poskytuje lektorský výklad.V pokladnici si možno kúpiť suveníry.

Otváracie hodiny:
pondelok - piatok 8.00 - 17.30
sobota - nedeľa 10.00 - 17.00

Adresa/Kontakt
Ponitrianske múzeum
949 01 Nitra, Štefánikova tr. 1
tel. 037 /6532 544 fax: 037 /6535 734 (kaviareň Múzeum)


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 30.07.2002