• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Hrad Devín

Zrúcanina rozsiahleho hradu na brale nad vtokom Moravy do Dunaja. Prvý raz sa spomína r. 864, keď bol pevnosťou veľkomoravského kniežaťa Rastislava. V súčasnosti sa na ňom robí archeologický prieskum, konzervačné a čiastočne reštauračné práce.


Monumentálna hradná zrúcanina na skalnatom strmom brale (212 m) nad sútokom riek Dunaja a Moravy. Areál hradu - slovanského hradiska je národnou kultúrnou pamiatkou.

Táto významná slovanská pevnosť sa prvý raz spomína v r. 864 vo Fuldských análoch ako pevnosť Dowina kniežaťa Rastislava. Kamenný hrad sa spomína koncom 13. stor., mal strategický význam až do konca 17. stor. Po porážke stavovských povstaní pustol a v r. 1809 ho zničili Napoleonove vojská. V období národného obrodenia sa stal symbolom slávnej veľko-moravskej minulosti a cyrilo-metodskej tradície. Pre generáciu Štúrovcov Devín stelesňoval slávnu históriu a symbol národnej samobytnosti Slovákov.

Na ruine hradu od r. 1967 podnes prebiehajú konzervačné práce. Objekty horného a stredného hradu sa zachovali v podobe ruín. Stredný hrad a časť dolného hradu sú už zabezpečené, pokračuje sa v sprístupňovaní horného hradu. Na šikmom priestranstve obkolesenom opevnením sú zakonzervované základy obytných a cirkevných stavieb z obdobia ríše Rímskej, Veľkomoravskej a z raného stredoveku. Časť zachovaných klenbových priestorov stredného hradu sa využíva na expozičné účely. Zachovaná zostala tiež západná a východná brána hradu.


Kontakt
Tel: 02/65730105,
otvorené: apríl - október, utorok - nedeľa, 10.00-17.00 hod.


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 02.08.2002