• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Zoo Bojnice

Najstaršia ZOO na Slovensku, umiestnená v krásnom prostredí susediacom s Bojnickým zámkom. ZOO je sprístupnená od roku 1955 ako rozšírenie myšlienky pracovníkov zámku chovať v priekope okolo tejto historickej stavby zvieratá . Z pôvodných 4 ha sa rozšírila na dnešných 42 ha, s expozičnou časťou 20 ha. ZOO chová 286 druhov živočíchov, 4120 jedincov. Ročne záhradu navštívi 400 až 500 tisíc návštevníkov. Areál je čiastočne svahovitý, zalesnený, s voľnými lúkami a prirodzeným členením jednotlivých expozícií. Chov pozostáva z 210 cicavcov v 52 druhoch, 386 vtákov v 115 druhoch, 91 plazov v 33 druhoch, 20 obojživelníkov v 2 druhoch, 2046 rýb v 72 druhoch, 50 bezstavovcov v 15 druhoch. ZOO pracuje na 5 európskych chovných programoch. Chová 39 ohrozených druhov z Červenej knihy a 31 ohrozených druhov fauny Slovenska. Špecializuje sa na chov bežcov, rysa ostrovida a horských kôz, venuje sa záchrane handicapovaných zvierat slovenskej fauny, je členom komisie pre chov holubov korunáčov a veterinárnej komisie EEP. Bojnická ZOO sa zaslúžila o zachovanie genofondu reintrodukciou rysov ostrovidov európskych v Českej republike a Francúzsku a sov dlhochvostých v Národnom parku Šumava. Medzi zaujímavé expozície patrí pavilón opíc, pavilón slonov, akvárium a terárium, zoologická záhrada sa chváli úspechmi v chove anakond žltých, pytónov kráľovských, emu hnedých, nandu pampových, bocianov bielych, plameniakov čílskych, stromárok veľkých, husí modrokrídlych, tragopanov rožkatých, uškáňov bielochrbtých, rysov ostrovidov, tigrov pásavých sumatranských, leopardov škvrnitých perzkých, koní Przewalského, zebry horskej Hartmannovej, soba arktického, sajgy stepnej, zubrov lesných európskych, kozorožcov vrchovských sibírskych, kozorožcov západokaukazských. Vzácnymi obyvateľmi zoologickej záhrady v Bojniciach sú gaviál malajský, bernikla havajská, žeriav bielokrký, holuby korunáče, somár kiang. Antilopa bongo, gibon čierny, orangutan sundský.

Adresa/Kontakt
Zoologická záhrada Bojnice
972 01 Bojnice
Tel.: +421/46/5402 975
Fax: +421/46/5403 241
e-mail:zooboj@isternet.sk

Ďalšie informácie: WWW stránka organizácie

Možno neviete, že...
Na Slovensku Cieľom pracovníkov každej ZOO je, aby návštevník odchádzal zo ZOO zrekreovaný s príjemným pocitom, že prežil pekný a zaujímavý deň. Ak máte zvieratká radi a nemôžete ich chovať vo svojom byte, máte možnosť stať sa adoptívnym rodičom niektorého zvieratka v ktorejkoľvek ZOO na Slovensku. Po výbere zvieraťa zo zoznamu v niektorej ZOO, zaplatíte sumu, ktorá zodpovedá ročnej kŕmnej dávke vybraného zvieraťa, ZOO vám vystaví osvedčenie o adopcii, pripraví tabuľku s vašim meno a umiestni ju v areály ZOO. Pomôcť môžete aj venovaním ovocia, zeleniny, suchého chleba, sena, slamy ťpre potreby ZOO. Rovnako môžete pomôcť finančnými darmi a stavebným materiálom na údržbu súčasných chovných zariadení a výstavbu nových.


Zdroj: Materiály Slovenskej agentúry pre cestovný ruch.


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 05.08.2002