• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Hrad Bratislava

Existoval už v 9. stor. ako stredisko slovanského kmeňa. R. 1434 sa stal kráľovským sídlom a súčasne románsky objekt prebudovali na kráľovskú rezidenciu a vojenskú pevnosť. Je dominantou hlavného mesta SR. V súčasnosti slúži reprezentačným účelom SR (na I. poschodí), ostatné priestory slúžia ako historická expozícia SNM.


Monumentálny objekt obnoveného hradu sa nachádza na brale nad ľavým brehom Dunaja.

Najstaršie stopy osídlenia sú z mladšej doby kamennej. Neskôr bola na brale rímska vojenská stanica. Prvá písomná zmienka z r. 907 je obsiahnutá v Salzburských análoch. Z obdobia Veľkej Moravy sa zachovali zvyšky trojloďovej baziliky. Začiatkom 13.st. stála na najvyššom bode obytná veža s opevnením. Za cisára Žigmunda Luxemburského (1427) začala na hrade veľká prestavba. Po bitke pri Moháči v roku 1526, keď bol Budín obsadený tureckými vojskami sa Bratislava stala správnym a korunovačným sídlom. Pri poslednej veľkej prestavbe v 2. pol. 18. st. sa stal hrad reprezentačným sídlom habsburského cisárskeho dvora. Po smrti Márie Terézie tu umiestnil cisár Jozef II. generálny seminár, ktorý neskôr vystriedalo vojsko. V r.1811 hrad vyhorel a napriek viacerým pokusom sa rekonštrukcia začala až v r.1953.

Dnes sú na hrade reprezentačné a expozičné priestory. Hrad s areálom bol vyhlásený v roku 1961 za Národnú kultúrnu pamiatku.

Kontakt
Tel: 02/59341626, 59341601,
otvorené: celoročne, utorok - nedeľa, 9.00 - 17.00 hod


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 01.08.2002