Piešťany - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Piešťany ležia v strednej časti považského výbežku Podunajskej nížiny na nive Váhu pri východnom okraji Považského Inovca. Územie mesta bolo osídlené už v praveku. V neďalekých Moravanoch nad Váhom bola objavená asi 8 cm vysoká soška známa pod názvom Moravianska Venuša, ktorá pochádza spred 22 860 rokov.

Archeológovia našli stopy po Keltoch a Rimanoch a tiež slovanské sídliská z doby predveľkomoravskej a veľkomoravskej. Prvá historická zmienka o Piešťanoch pochádza z roku 1113, a to z listiny benediktínskeho kláštora na Zobore. Neskôr patrilo mesto Matúšovi Čákovi Trenčianskemu a ďalším majiteľom. V 17. storočí ho vyplienili Turci. V roku 1642 dostali Piešťany mestské výsady a jarmočné právo.

Roku 1720 sa majiteľom Piešťan stal gróf Erdody. Tomu patrilo mesto do roku 1848 a kúpele až do roku 1940. Erdody dal vybudovať prvé murované kúpeľné budovy a založil Kúpeľný park. Najväčší rozkvet mesta je spätý s rodinou Winterovcov, ktorá mala kúpele v prenájme od roku 1889.Od tohto roku sa realizovala postupne nielen výstavba najvýznamnejších kúpeľných domov, mostov, kultúrnych zariadení a iných stavieb, ale aj rozsiahla modernizácia a zveľaďovanie mesta.

Ďalší významný rozvoj kúpeľov nastal v 60. rokoch tohto storočia, kedy tu bol vybudovaný moderný komplex kúpeľných zariadení – areál Balnea. Piešťany sú najvýznamnejšie a najznámejšie kúpeľné mesto na Slovensku a svojimi vzácnymi prírodnými liečivými zdrojmi, poskytovanými službami a predovšetkým dosahovanými výsledkami v kúpeľnej liečbe sa zaraďujú medzi popredné protireumatické kúpele v Európe. Kúpeľný ostrov leží na ľavom berhu rieky Váh a je ohraničený jeho teplým ramenom. Tu sa v prekrásnom prostredí parkov nachádzajú kúpeľné liečebné zariadenia a liečebné domy s doplnkovými službami.

V regióne sa oplatí vidieť

Stručné predstavenie kúpeľov, ich prírodné liečivé zdroje, indikované choroby a používané metódy liečby.
Téma: Kúpele
Východiská: Piešťany
Mohyla je vyvrcholením pamätníkovej tvorby architekta Dušana Jurkoviča, predstavuje jeden zo skutočných vrcholov pamätníkovej monumentálnej tvorby medzivojnového obdobia v stredoeurópskom meradle.
Téma: Pamätník
Zrúcanina hradu v Považskom Inovci v chotári obce Hrádok. Gotický hrad z 1. pol. 13. stor. vznikol na staroslovanskom hradisku.
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Nové Mesto N/V, Piešťany

Na okolí doporučujeme navštíviť

Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Nitra
Pochádza z 13. storočí, vyhorel r. 1729, v súčasnosti sa v hradnom areáli robia konzervačné práce. Ruina, stojaca na hradnom brale v tzv. Beckovskej bráne na južnom okraji Trenčianskej kotliny, dokumentuje vyspelosť našej stredovekej architektúry a je dominantou tejto časti Považia.
Téma: Hrad/Zámok
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Bratislava Mesto
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Senica, Trnava