Prievidza - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Prievidza leží v strednej časti Hornonitrianskej kotliny na nevýraznom chrbte pri sútoku rieky Nitry a Handlovky. Územie mesta bolo osídlené už v mladšej dobe kamennej. Boli tu objavené sídliskové nálezy volútovej, bukovohorskej a potiskej kultúry, ďalej hrobové nálezy lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej, rímsko-barbarské sídlisko, slovanské pohrebisko z doby veľkomoravskej a sídlisko z 10. – 12. storočia. Prvá písomná zmienka o Prievidzi je v listine Zoborského opátstva z roku 1113. Výhodné hospodárske podmienky, rozvoj remeselnej výroby a rastúci obchod vytvorili predpoklady, aby sa z trhovej osady stalo mesto. V roku 1383 získala privilégiá slobodného kráľovského mesta, ale napriek tomu sa jej nepodarilo úplne vymaniť zo závislosti od hradného panstva Bojnice. Vďaka tomu, že mesto leží na križovatke obchodných ciest, stáva sa centrom obchodu a remesiel horného Ponitria. Najstaršie cechy vytvorili súkenníci, krajčíri, gombičkári a mäsiari. Doplnkovým zamestnaním remeselníkov bolo poľnohospodárstvo. Pestovali ovos, vínnu révu, šafran. Venovali sa aj ovocinárstvu a sušené ovocie vyvážali do susedných žúp.

Nositeľmi kultúry a vzdelania boli v staršom období členovia rádu karmelitánov. V roku 1666 prichádzajú do Prievidze piaristi. Ich zásluhou sa v Prievidzi postavil nielen jeden z najkrajších barokových kostolov v strednej Európe, ale aj kláštor, ktorý bol strediskom kultúry a školstva až do začiatku 20. storočia.

Aj po zrušení poddanstva v roku 1848 len ťažko prenikajú kapitalistické výrobné vzťahy do tunajšieho hospodárskeho života. Obrat nastáva až v druhej polovici 19. storočia, kedy bolo založený závod Carpathia na spracovanie ovocia s pálenicou a v roku 1917 tehelňa.

Dnes je Prievidza mestom, v ktorom pripadá najviac zelene na obyvateľa v rámci Slovenska, mestom obchodu a priemyslu, športu kultúry i školstva.

V regióne sa oplatí vidieť

Patrí medzi najkrajšie pamiatkové objekty na Slovensku a vyhľadávajú ho návštevníci z celého sveta. Bojnický zámok je jedným z najstarších a najvýznamnejších slovenských hradov.
Téma: Hrad/Zámok
Kostol v Porube je ukážkou stredovekého komplexu opevnenej vidieckej sakrálnej stavby s cintorínom.
Východiská: Prievidza
Je naša jediná sprístupnená travertínová jaskyňa, neveľká dutina pod Bojnickým hradom. jaskyňa bola známa oddávna. Prístup do nej bol pôvodne cez hradnú studňu. Jazierko a zaujímavá hrachová výzdoba na stenách.
Téma: Jaskyňa
Východiská: Bojnice, Prievidza

Na okolí doporučujeme navštíviť

Zvaná tiež Izbica, nachádza sa v Starohorských vrchoch. Je typom puklinovo-rútivej jaskyne, ktorá vznikla erozívnou činnosťou podzemných vôd a rútením sa povaly. Jej výzdobu tvoria biele pagody, sintrové jazierka a nástenné vodopády s ružovkastými záclonovitými závesmi. Dĺžka prevádzkového okruhu je 800 m.
Téma: Jaskyňa
Východiská: Banská Bystrica
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Nitra
Dominanta Trenčína i tejto časti Považia. Najväčší význam mal za Matúša Čáka (Trenčianskeho), ktorý vládol skoro celému Slovensku. V hrade sú expozície Trenčianskeho vlastivedného múzea.
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Trenčín
Pochádza z 13. storočí, vyhorel r. 1729, v súčasnosti sa v hradnom areáli robia konzervačné práce. Ruina, stojaca na hradnom brale v tzv. Beckovskej bráne na južnom okraji Trenčianskej kotliny, dokumentuje vyspelosť našej stredovekej architektúry a je dominantou tejto časti Považia.
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Bojnice