• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
    19.31 € (581.73 Sk)
  • Prenájom áut

Čičmany (655 M)

Obec v závere Čičmianskej dol. v Strážovských vrchoch v pramennej oblasti Rajčanky, významná národopisná lokalita. Známa výroba súkenných zimných papúč a drevenými domami pomaľovanými chrakteristickým ornamentom.

Obec sa spomína od roku 1272. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom oviec, výrobu a predajom papúč, boli podomoví obchodníci a sklári. Roku 1930 tu založili Zväz podomových trhovcov.

Počas SNP vyvíjali obyvatelia obce v okolitých horách silnú partizánsku činnosť. Dňa 4. 9. 1944 vznikol v obci RNV. Za pomoc partizánom fašisti 4. 12. 1944 obec obsadili a predsedu RNV O. Radenu zastrelili. Obec podpálili a zhorelo 33 domov, 148 domov bolo poškodených. Dňa 6. 4. 1945 65 mužov odvliekli do koncentračného tábora Milberg. Po oslobodení 1945 založili tu papučiarske družstvo, ktoré vyrába papuče prevažne na export.

Ženy ovládajú archaickú techniku pletenia na ráme použitím prstov a vkladaných paličiek. Pletené výrobky sa používajú na pásy a čepce v tradičnom ľudovom odeve. Ornamenty na ľudovom odeve majú geometrické, rastlinné a zvieracie vzory. Na bielom podklade sú vyšívané žltou, oranžovou a červenou.

Na cintoríne sú vyrezávané kríže miestnej výroby. Hudobný folklór je bohatý na svadobné a krstinové piesne, na uspávanky, vianočné, fašiangové, jarné a jánske piesne. V Radenovom dome je múzeum, kde je zobrazený spôsob života obyv. obce v minulosti (kroje, bačovské a poľnohospodárske náradie, domáce zariadenie, čierna izba).

V obci sa každoročne konajú folklórne slávnosti regionálneho významu (júl, august).


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 17.04.2002