• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  8.63 € (259.99 Sk)
 • Prenájom áut

Náučná lokalita Kobylince

Tematické zameranie: geologický

Typ: samoobslužný, textový, grafický, letný

Náročnosť: nenáročný

Prevýšenie: 50 m

Počet zastávok: 2

Dĺžka trasy:

Chránené územie: PP Kobylince

Geomorfologický celok: Hornonitrianska kotlina

Okres: Prievidza

Východisko - prístup: obec Malá Lehôtka asi 500 m SV od obce pešo poľnou cestou k Z okraju územia alebo asi 600 m SZ od obce Hradec alebo z Hradca na západ, cca 1km pešo poľnou cestou.

Zaujímavosti náučnej lokality: súvrstvie s povrchovým výchozom hnedého uhlia - lignitu, patriace k handlovskému súvrstviu odkryté prirodzeným zahĺbením vodného tokuZdroj informácií: Slovenská agentúra pre životné prostredie.


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 23.07.2002