Považská Bystrica - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Považská Bystrica leží v hornej časti Vážskeho podolia na rieke Váh.

Archeologické nálezy z tohto územia potvrdzujú, že sa tu pohybovali ľudia lužickej a púchovskej kultúry. Na území mesta boli objavené pozostatky veľkomoravskej slovanskej osady.

Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1330. História Považskej Bystrice je úzko previazaná s históriou Bystrického hradu, ktorý bol postavený v 13. storočí na skalnom ostrohu v tesnej blízkosti mesta.

V roku 1432 mesto vypálili bratrícke vojská, pričom boli zničenévšetky obecné listiny. Z tohto dôvodu na žiadosť občanov mesta 23. apríla 1435 kráľ Žigmund obnovil listinou mestské výsady. V roku 1458 kráľ Matej Korvín daroval mestečko Ladislavovi Podmanickému. Tým začína storočné panstvo tohto rodu na hrade Bystrica. V listine z roku 1506 sa spomínajú cechy mäsiarsky, tkáčsky, kováčsky a čižmársky. Považská Bystrica bola (spolu s Varínom) jediným mestom na Slovensku, kde sa ako výlučný jazyk cechových majstrov používala slovenčina.

Počas stavovských povstaní v 17. a 18. storočí mesto i okolie niekoľkokrát vydrancovali povstalecké vojská. Napriek nepriaznivej dobe panovníci mestu udelili ďalšie privilégiá, čím získalo prestíž pred ostatnými obcami na okolí.

Koncom 19. storočia sa mesto začína rozrastať, rozvíja sa drevársky priemysel a vznikajú niektoré menšie podniky ako továreň na rybie konzervy, pálenica, mlyny. Podstatný rozvoj zaznamenalo mesto v roku 1928, kedy sa začala výstavba pobočného závodu Brnenskej zbrojovky, ktorý pod názvom Považské strojárne pracuje dodnes.

V regióne sa oplatí vidieť

V údolí Váhu, na jeho pravobrežnej strane, medzi Púchovom a Považskou Bystricou, vznikli pri veľkom vodnom diele – Prehrade mládeže – naše najmladšie kúpele Nimnica. V prvých rokoch sa nazývali Nosice.
Téma: Kúpele
Východiská: Považská Bystrica

Na okolí doporučujeme navštíviť

Patrí medzi najkrajšie pamiatkové objekty na Slovensku a vyhľadávajú ho návštevníci z celého sveta. Bojnický zámok je jedným z najstarších a najvýznamnejších slovenských hradov.
Téma: Hrad/Zámok
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Nitra
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Dolný Kubín
Dominanta Trenčína i tejto časti Považia. Najväčší význam mal za Matúša Čáka (Trenčianskeho), ktorý vládol skoro celému Slovensku. V hrade sú expozície Trenčianskeho vlastivedného múzea.
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Trenčín
Pochádza z 13. storočí, vyhorel r. 1729, v súčasnosti sa v hradnom areáli robia konzervačné práce. Ruina, stojaca na hradnom brale v tzv. Beckovskej bráne na južnom okraji Trenčianskej kotliny, dokumentuje vyspelosť našej stredovekej architektúry a je dominantou tejto časti Považia.
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Bojnice