Modra - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Modra leží na juhovýchodnom výbežku Malých Karpát a na Podunajskej pahorkatine.Najstaršie stopy osídlenia Modry a okolia pochádzajú z tretieho tisícročia pred n. l. Z doby rímskej sa našli v chotári bronzové predmety, z 9. a 10. storočia sa našli slovanské pohrebiská.

Prvá písomná zmienka o Modre je z r. 1158. V roku 1241 ju spustošili Tatári. Hospodárskym zázemím mesta bolo vinohradníctvo. V roku 1361 dostala mestské výsady, ktoré jej okrem obvyklých práv zaručovali slobodný rozvoj vinohradníctva. Napriek týmto výsadám zostalo poddanským mestom. Od roku 1437 sa stáva na 130 rokov majetkom rodiny de Guth. Toto obdobie znamená veľký rozvoj mesta, ktoré bolo korunované v roku 1569 výsadou slobodného mesta a v roku 1607 bolo povýšené na slobodné kráľovské mesto.

Od 17. storočia sa vďaka jarmokom a trhom rozvíjali remeslá, priemysel a obchod. Modra v tom období patrila k najvýznamnejším remeselníckym strediskám na Slovensku a zároveň v 16. a 17. storočí aj k najväčším mestám.Hospodársky život sa tu vyznačoval predovšetkým výrobou predmetov každodennej spotreby a vinohradníctvom na vysokej úrovni. Po otvorení konskej železnice z Bratislavy do Trnavy v Modre obchodný ruch značne utíchol. Rozvíjalo sa iba džánkárstvo. V roku 1883 sa džánkári sústredili v keramickej dielni, z ktorej sa vyvinula dnešná Slovenská ľudová majolika. Modra je v súčasnosti jedným z najväčších vinohradníckych miest na Slovensku, modranské vína sú známe i za hranicami Slovenska. Odborná vinohradnícka škola za 110 rokov svojej činnosti vychovala stovky odborníkov. Modru preslávili aj umelci ako I. Bizmayer, Polonský, Hrtús, spisovateľ Vincent Šikula a ďalší.

V regióne sa oplatí vidieť

Na okolí doporučujeme navštíviť

Dominanta Trenčína i tejto časti Považia. Najväčší význam mal za Matúša Čáka (Trenčianskeho), ktorý vládol skoro celému Slovensku. V hrade sú expozície Trenčianskeho vlastivedného múzea.
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Trenčín
Pochádza z 13. storočí, vyhorel r. 1729, v súčasnosti sa v hradnom areáli robia konzervačné práce. Ruina, stojaca na hradnom brale v tzv. Beckovskej bráne na južnom okraji Trenčianskej kotliny, dokumentuje vyspelosť našej stredovekej architektúry a je dominantou tejto časti Považia.
Téma: Hrad/Zámok
Stručné predstavenie kúpeľov, ich prírodné liečivé zdroje, indikované choroby a používané metódy liečby.
Téma: Kúpele
Východiská: Piešťany
Trenčianske Teplice patria medzi najstaršie a veľmi vyhľadávané kúpele Slovenska. Moderné metódy komplexnej balneoterapie na báze liečivých prameňov, mineralizovaného sírneho bahna a doplnkovej pohybovej liečby, fyzikálnej terapie, medikamentóznej liečby a dietetiky zaraďujú Trenčianske Teplice medzi významné centrá boja proti reumatickým chorobám.
Téma: Kúpele
Východiská: Trenčianske Teplice
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Bratislava Mesto
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Senica, Trnava