• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Červený Kameň

Hrad sa nachádza nad obcou Častá v Malých Karpatoch. Pôvodný hrad postavili pred r. 1235 R. 1537 bol zbúraný a miesto neho začali stavať nový hrad na najvyššej úrovni vtedajšej pevnostnej techniky. V hrade sú obrovské pivničné priestory, ktoré slúžili ako skladištia. R. 1583 od Fuggerovcov kúpil hrad Mikuláš Pálffy, v majetku jeho rodu ostal až do r. 1945.

Mohutný zachovalý hrad, situovaný na kremencovom brale nad osadou Píla v Malých Karpatoch. Pôvodne kráľovský hrad z pol. 13. stor., súčasť pohraničného opevnenia západných hraníc Uhorska. Začiatkom 16. stor. sa stal majetkom rodiny Thurzovcov a od r. 1535 bol vo vlastníctve rodiny Fuggerovcov, ktorí patrili k najbohatším európskym magnátom a finančníkom. Jej predstaviteľ Anton inicioval rozsiahlu prestavbu na pevnosť s mohutnými suterénnymi skladovacími priestormi. Mala byť prekladiskom tovaru na obchodnej ceste do západnej Európy. Hrad však funkciu skladov nikdy neplnil. Koncom 16. storočia prešiel do majetku rodiny Pálffyovcov, ktorí tu sídlili až do r. 1945. Pálffyovci premenili strohú pevnosť na renesančno-barokové sídlo s nádhernou vnútornou výzdobou. Impozantné sú zachované interiéry s bohatými štukovými obrazcami vyplnenými figurálnymi výjavmi apoteóz a mytologických scén a náročne vybavená sala terrena z r. 1656 od talianskeho majstra J. Tencalla.

Hrad bol r. 1970 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Dnes je tu múzeum historického nábytku a bytovej kultúry.

Prehliadka zahŕňa národopisnú, historickú, archeologickú expozíciu a  expozíciu sakrálneho umenia spolu s navštevou mníšskeho domčeka i kapitulnej siene.

kontakty:
Ľubovnianske múzeum
064 01 Stará Lubovňa, Zámocká 20
tel.  052 / 482 29 55 riad. tel. 052 / 432 2030, 4322 302 fax: 052 /4322 302
e-mail: stevik@sl.sinet.sk, muzeum@sl.sinet.sk
www.muzeumsl.sk
Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 14.08.2002