Bánovce N/B. - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Bánovce ležia v bánovskom výbežku Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na nevýraznom chrbte a nive, pri sútoku potokov Radiše a Bebravy. Archeológovia pokladajú územie Bánoviec už v 9. st. za jedno zo slovanských organizačných stredísk. Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1232 v darovacej listine uhorského kráľa Ondreja II. Mestské výsady získali niekedy pred r. 1376. V stredoveku boli Bánovce významným centrom remeselnej výroby (súkenníci, čižmári, tkáči).

Za I. ČSR mali ráz poľnohospodársko-remeselného mestečka. Priemysel tu začal vznikať až v 40. rokoch (továreň na armatúry, Tricota). Po druhej svetovej vojne sa rozvíjal strojársky priemysel (automobilka Tatra) a nábytkársky a textilný priemysel.

V Bánovciach sa narodili alebo pôsobili: Anton Ďateľ, Janko Jesenský, Mária Ďuríčková, Elena Čepčeková, Rudo Moric a ďalší.

V regióne sa oplatí vidieť

Na okolí doporučujeme navštíviť

Zvaná tiež Izbica, nachádza sa v Starohorských vrchoch. Je typom puklinovo-rútivej jaskyne, ktorá vznikla erozívnou činnosťou podzemných vôd a rútením sa povaly. Jej výzdobu tvoria biele pagody, sintrové jazierka a nástenné vodopády s ružovkastými záclonovitými závesmi. Dĺžka prevádzkového okruhu je 800 m.
Téma: Jaskyňa
Východiská: Banská Bystrica
Patrí medzi najkrajšie pamiatkové objekty na Slovensku a vyhľadávajú ho návštevníci z celého sveta. Bojnický zámok je jedným z najstarších a najvýznamnejších slovenských hradov.
Téma: Hrad/Zámok
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Nitra
Dominanta Trenčína i tejto časti Považia. Najväčší význam mal za Matúša Čáka (Trenčianskeho), ktorý vládol skoro celému Slovensku. V hrade sú expozície Trenčianskeho vlastivedného múzea.
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Trenčín
Pochádza z 13. storočí, vyhorel r. 1729, v súčasnosti sa v hradnom areáli robia konzervačné práce. Ruina, stojaca na hradnom brale v tzv. Beckovskej bráne na južnom okraji Trenčianskej kotliny, dokumentuje vyspelosť našej stredovekej architektúry a je dominantou tejto časti Považia.
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Bojnice