• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Hrad Nitra

Dominanta nad mestom a nad riekou Nitrou, vznikol na pôvodnom veľkomoravskom kniežacom hradisku v 11. stor. V súčasnosti okrem cirkevných inštitúcií je hrad sídlom Archeologického ústavu SAV.

Úloha Nitry bola v dejinách Veľkej Moravy veľmi významná, lebo hrad na skalnatom brale bol prirodzenou a strategickou pevnosťou nad meandrom rieky Nitry.

Hrad vznikal postupne a do roku 1241 bol tak dôkladne opevnený, že vydržal aj nápor Tatárov. Od roku 1288 sa mesto stalo majetkom biskupstva, čo poznačilo vývoj hradu. Najstaršou zachovanou stavbou na hrade je románsky kostol sv. Emeráma, ktorý sa po vzniku nového gotického kostola stal jeho súčasťou. Dnes je pôvodná iba apsida a časť lode, ktorá po stavbe dolného kostola bola začlenená do celkového komplexu kostolných stavieb na hrade. Severný múr gotického kostola s opornými piliermi tvorí zároveň súčasť vonkajšieho opevnenia areálu. Opevnenie hradu bolo prebudované a zosilnené začiatkom 15.storočia na podnet panovníka Žigmunda. K ďalšiemu spevneniu hradieb došlo v dôsledku tureckej hrozby v 1.polovici 16.storočia, napriek tomu hrad v r.1663 tureckej ofenzíve neodolal. Už v nasledujúcom roku bola Nitra oslobodená a mesto a hrad sa začali opravovať. V rokoch 1673-74 prebudovali fortifikačný systém, kedy boli postavené tri mohutné vystupujúce bastióny a nové vstupné brány. V rokoch 1710 - 1732 bol prestavaný horný kostol a nadstavená veža s barokovou strechou. Vo vnútri areálu, na najvyššej časti brala, bol v rokoch 1732-1739 vybudovaný nový štvorkrídlový biskupský palác, zjednocujúci v barokovom duchu predchádzajúce stavebné etapy.

Nitriansky hrad, reprezentujúci významný súbor architektonických a umeleckých hodnôt, je základným hmotným dokumentom dejín Slovenska. Jeho celý areál bol v r.1961 vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku.

V súčasnosti okrem cirkevných inštitúcií je hrad sídlom Archeologického ústavu SAV.
Kontakt
Tel: 037/7721724, 037/7721747Nasledovné informácie boli prevzaté zo stránok pána Petra Soukupa

Nitriansky hrad je najcennejšou architektonickou pamiatkou mesta a od roku 1961 je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a od roku 1981 za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Stojí na skalnatom vŕšku uprostred mesta a na rozdiel od mnohých iných slovenských hradov je dodnes funkčný, v biskupskom paláci je úrad i rezidencia biskupa.

Hrad bol počas svojej histórie niekoľko krát zničený a následne prebudovaný a svoj súčasný vzhľad získal v 17. storočí. Celý hradný komplex pozostáva zo samotného hradu a prevažne barokového tzv. Horného mesta. Najstaršia zachovalá časť hradu pochádza asi z 11. storočia a je ňou románsky kostol sv. Emmeráma, hoci hradný vrch bol obývaný už skôr.

Kostol zasvätený na počesť sv. Emmeráma existoval zrejme už od čias Pribinu, hoci dodnes sa presne nevie, kde tento kostol pôvodne stál. Súvisí to zrejme s tým, že Pribina mal manželku z Bavorska, kde bolo v tom čase viacero kostolov a kláštorov zasvätených tomuto svätcovi. Súčasťou hradu je aj tzv. Vazilova veža, kde bol vraj po oslepení väznený Vazil. Po poškodení hradu Matúšom Čákom sa pristúpilo k výstavbe nového, Horného kostola, ktorý bol ukončený v roku 1355.

Po ďalšej rozsiahlej prestavbe za biskupa Jána Telegdyho sa v roku 1642 dokončila výstavba Dolného kostola. Odvtedy tieto tri navzájom prepojené kostoly tvoria hradnú katedrálu. Patrónmi katedrály sú sv. Svorad a Benedikt, ktorých pozostatky sú uložené v románskej časti katedrály.  S katedrálou susedí dvojposchodová budova, biskupský palác, sídlo a rezidencia biskupa. Jeho základy sú zo stredoveku, ale dnešný vzhľad pochádza zo začiatku 18. storočia.

Celý hrad je opevnený masívnymi hradbami, ktoré taktiež boli v minulosti niekoľkokrát prestavované. Rozsiahle prestavby sa konali od 15. do 17. storočia z dôvodu vývinu a používania strelných zbraní čomu sa prispôsoboval spôsob obrany a preto, že hrad bol v priebehu protitureckých bojov a stavovských povstaní niekoľkokrát poškodený.

Súčasná úprava pochádza z druhej polovici 17. storočia, keď po vyhnaní Turkov z hradu v roku 1664 sa vybudovali hradby ako hviezdicovitý fortifikačný systém so strieľňami v barokovom slohu s niektorými zachovalými gotickými časťami. Cez hradby vedie jediný vchod, z južnej časti, pred ktorými bol kedysi padací most.

V 18. storočí, po ukončení protitureckých bojov i povstaní proti Habsburgovcom, nastal rozmach budovania. Vybudovalo sa mnoho  barokových budov, ktoré sú dodnes cennými architektonickými pamiatkami.

1710 - 1736 - Celý interiér hradnej katedrály dal biskup Erdödy prestavať v neskorobarokovom slohu podľa projektu talianskeho architekta Domenica Martinelliho.

1750 - Pri vchode do hradu postavené barokové súsošie - morový stĺp na pamiatku ukončenia epidémie moru v roku 1739. Je dielom sochára Martina Vogerleho a také isté súsošie stojí aj v Hainburgu.

1764 - 1770 - V Hornom meste postavená budova Veľkého semináru, neskôr v roku 1779 bolo pristavené západné krídlo. V severovýchodnej časti otvorili v roku 1877 diecéznu knižnicu. Obsahuje vyše 65 000 zväzkov a 74 vzácnych inkunabulií, teda prvotlačí z rokov 1473 - 1500. Celá knižnica je mimoriadne cenná pamiatka, ktorej význam presahuje hranice Nitry i SR. V roku 1990 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

1820 - Biskup Kluch dal postaviť vedľa veľkého semináru v roku 1820 empírový palác, na rohu ktorého je umiestnená socha Atlanta v Nitre volaná Corgoň, ktorú vytvoril slovenský sochár Vavrinec Dunajský.

1876 - 1884 - Výstavba Malého semináru.


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 02.07.2003