Púchov - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Púchov leží na styku južnej časti Púchovského prelomu a Ilavskej kotliny, obkolesený Bielymi Karpatmi, Javorníkmi a Strážovskými vrchmi. Táto lokalita bola osídlená už v staršej dobe kamennej, na vrchu Skalka bolo objavené neolitické sídlisko volútovej kultúry, ďalšie nálezy z doby bronzovej, výšinné sídlisko z doby laténskej a rímskej (odtiaľ názov „púchovská kultúra„). Z obdobia 11.- 12. storočia sa našli slovanské sídliskové nálezy. Obec sa prvý raz spomína v roku 1243 v listine uhorského kráľa Belu IV. Od 15. storočia sa Púchov vyvíjal ako zemepanské mestečko. V 1. polovici 17. storočia sa tu usadili moravskí súkenníci a Púchov sa preslávil s ich výrobkami. V roku 1728 získal jarmočné právo, rozšírené v roku 1835. Tradičnými remeslami, rozvojom ktorých mesto rástlo, bolo súkenníctvo, hrnčiarstvo a kníhtlač. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, remeslami a obchodom. Po útlme rozvoja mesta v 18. storočí došlo k zlepšeniu pomerov v druhej polovici 19. storočia vybudovaním železnice.

Po roku 1945 nastal rozvoj odevného(Makyta) a najmä gumárenského priemyslu (Matador). Od roku 1996 je sídlom okresu.

Historické a kultúrne pa mätihodnosti:

Rímskokatolícky kostol – pôvodne renesančný zo 17. storočia, postavený na starších základoch

Kaštieľ z 2. polovice 18. storočia.

Kaplnka – baroková z roku 1746.

Evanjelický kostol – neogotický z r. 1880, v interiéri je renesančný oltár z r. 1643. V rokoch 1911-1925 bola fara pôsobiskom slovenského básnika, evanjelického farára Vladimíra Roya. Inštalovaná je na nej pamätná tabuľa s reliéfom. Druhá tabuľa pripomína pobyt J. A. Komenského v Púchove len symbolicky, lebo fara, v ktorej Komenský býval, už dávno neexistuje.

Župný dom – dal ho na konci 18. storočia postaviť Imrich Marczibányi. Barokovo-klasicistická budova bola pôvodne využívaná ako soľný sklad a úrad.

V regióne sa oplatí vidieť

Na okolí doporučujeme navštíviť

Patrí medzi najkrajšie pamiatkové objekty na Slovensku a vyhľadávajú ho návštevníci z celého sveta. Bojnický zámok je jedným z najstarších a najvýznamnejších slovenských hradov.
Téma: Hrad/Zámok
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Dolný Kubín
Dominanta Trenčína i tejto časti Považia. Najväčší význam mal za Matúša Čáka (Trenčianskeho), ktorý vládol skoro celému Slovensku. V hrade sú expozície Trenčianskeho vlastivedného múzea.
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Trenčín
Pochádza z 13. storočí, vyhorel r. 1729, v súčasnosti sa v hradnom areáli robia konzervačné práce. Ruina, stojaca na hradnom brale v tzv. Beckovskej bráne na južnom okraji Trenčianskej kotliny, dokumentuje vyspelosť našej stredovekej architektúry a je dominantou tejto časti Považia.
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Bojnice
Trenčianske Teplice patria medzi najstaršie a veľmi vyhľadávané kúpele Slovenska. Moderné metódy komplexnej balneoterapie na báze liečivých prameňov, mineralizovaného sírneho bahna a doplnkovej pohybovej liečby, fyzikálnej terapie, medikamentóznej liečby a dietetiky zaraďujú Trenčianske Teplice medzi významné centrá boja proti reumatickým chorobám.
Téma: Kúpele
Východiská: Trenčianske Teplice