Senec - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Nachádza sa v Podunajskej nížine na juhovýchodnom okraji Trnavskej pahorkatiny, ktorá patrí do rozsiahleho celku Podunajská pahorkatina.

Územie bolo osídlené od mladšej doby kamennej. Početné archeologické nálezy dokazujú, že sa tu vystriedalo viacero významných kultúr.

V 13. storočí vznikla osada s výhodnou polohou blízko veľkých miest a významných ciest. Najstaršia písomná zmienka pochádza z roku 1252.

V roku 1480 panovník Matej Korvín udelil mestu privilégiá. Od konca 15. storočia sa rozvíja ako zemepánske mestečko s trhmi a mýtom. Neskôr dostáva aj jarmočné právo.

Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom. Rozmohli sa vinohradníctvo, chov dobytka, remeslá a obchod. Od 16. storočia bol Senec známy trhmi s dobytkom. V 17. storočí patril medzi významnejšie obchodné mestá. Konali sa tu aj zhromaždenia Bratislavskej stolice. V roku 1763 tu Mária Terézia založila jednu z prvých vyšších škôl s výučbou ekonomiky v Európe.

Koncom 18. storočia tu vznikla manufaktúra na konopnú priadzu, tehelňa, liehovar, v 19. storočí podnik na výrobu kief, metiel a spracovanie srsti. Po 2. svetovej vojne sa tu rozvinula výroba stavebných materiálov a silné potravinárstvo. V okolí bagrovaním a ťažbou štrkov a štrkopieskov vznikli rozsiahle materiálové jamy – dnešné Slnečné jazerá. Z pôvodne piatich vodných plôch sa utvorila jedna veľká s rozlohou 116 ha.

Súčasný Senec, bývalé obchodné stredisko si zachováva tradíciu strediska obchodu. Známe je rekreáciou a výrobou potravín.

V regióne sa oplatí vidieť

Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Senec, Trnava

Na okolí doporučujeme navštíviť

Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Nitra
Pochádza z 13. storočí, vyhorel r. 1729, v súčasnosti sa v hradnom areáli robia konzervačné práce. Ruina, stojaca na hradnom brale v tzv. Beckovskej bráne na južnom okraji Trenčianskej kotliny, dokumentuje vyspelosť našej stredovekej architektúry a je dominantou tejto časti Považia.
Téma: Hrad/Zámok
Stručné predstavenie kúpeľov, ich prírodné liečivé zdroje, indikované choroby a používané metódy liečby.
Téma: Kúpele
Východiská: Piešťany
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Levice