• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  3.62 € (109.06 Sk)
 • Prenájom áut

Kaštieľ Topoľčianky

Monumentálny renesančný objekt s klasicistickým priečelím, postavený v 15. stor. a r. 1662 prestavaný na renesančnú pevnosť. Letné sídlo Habsburgovcov, do r. 1950 letné sídlo prezidenta republiky. V časti kaštieľa je múzeum dobového nábytku. V rozsiahlom parku je poľovnícky kaštieľ z r. 1910.


Kaštieľ v Topoľčiankach s rozsiahlym prírodno-krajinárskym anglickým parkom patrí medzi najkrajšie ukážky staviteľského umenia na našom území.

Dnešný objekt vznikol na mieste nížinného opevneného hradu z 15. storočia s mohutnou obytnou vežou, ktorej základy sú pod úrovňou dnešného nádvoria. Renesančnými prestavbami v 16. a 17. storočí vznikla priestranná renesančná stavba, štvorkrídlového nepravidelného pôdorysu s arkádovým nádvorím a s nárožnými baštami, ktoré spolu s opevnením vytvorili mohutnú protitureckú pevnosť. V prvej tretine 19. storočia Keglevichovci odstránili vstupné južné krídlo a nahradili ho novostavbou podľa projektu staviteľ L. Pichla. Vznikla tak poschodová reprezentačná, klasicistická budova s nárožnými rizalitmi a stredným rizalitom zdôrazneným stĺpovým portikom a kupolou. Do tohoto krídla umiestnili najreprezentačnejšie priestory, predovšetkým schodište, tanečnú sálu, jedáleň a knižnicu. Miestnosti navzájom prepojili radom salónov s priehľadmi. Po roku 1890 sa stali majiteľmi kaštieľa Habsburgovci, ktorí si tu zriadili letné sídlo. V roku 1918 pripadol kaštieľ štátu a stal sa letným sídlo T. G. Masaryka.

Kaštieľ v Topoľčiankach bol v roku 1970 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Kontakt
Tel: 037/6301111


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 02.08.2002