• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Kúpele Trenčianske Teplice

Trenčianske Teplice patria medzi najstaršie a veľmi vyhľadávané kúpele Slovenska. Moderné metódy komplexnej balneoterapie na báze liečivých prameňov, mineralizovaného sírneho bahna a doplnkovej pohybovej liečby, fyzikálnej terapie, medikamentóznej liečby a dietetiky zaraďujú Trenčianske Teplice medzi významné centrá boja proti reumatickým chorobám.


Obsah


Stručné predstavenie
Prírodné liečivé zdroje
Indikované choroby
Metódy liečby


Stručné predstavenie


Trenčianske Teplice patria medzi najstaršie a veľmi vyhľadávané kúpele Slovenska. Moderné metódy komplexnej balneoterapie na báze liečivých prameňov, mineralizovaného sírneho bahna a doplnkovej pohybovej liečby, fyzikálnej terapie, medikamentóznej liečby a dietetiky zaraďujú Trenčianske Teplice medzi významné centrá boja proti reumatickým chorobám. Podobne ako vo všetkých slovenských kúpeľoch aj Trenčianskych Tepliciach sa balneoterapia opiera o seriózne základy vedeckého poznania a dosahuje vysokú medicínsku úroveň.

Liečivé vlastnosti termálnych vôd, liečebné úspechy a nevšedne pekná údolná poloha so scenériou okolitých hôr robia tieto kúpele príťažlivými aj pre zahraničných pacientov.

Kúpele Trenčianske Teplice ležia na severozápadnom Slovensku povyše starobylého Trenčína, v jednom z bočných údolí stredného Považia, medzi juhozápadnými výbežkami Strážovskej hornatiny v nadmorskej výške 242 m. Vďaka tejto polohe sú kúpele chránené proti chladným vetrom, ale ľahko prístupné slnečnému žiareniu z juhu.

Neprehliadnite: Víkendové pobyty.

Pre malebnosť údolia patria Trenčianske Teplice medzi naše najkrajšie položené kúpeľné miesta pre liečebné pobyty. Ich romantická krása inšpirovala známeho maďarského románopisca M. Jókaiho k ich poetickému pomenovaniu: Perla Karpát.


Prírodné liečivé zdroje


Prastará empirická kúpeľná liečba i moderná komplexná balneoterapia sa v Trenčianskych Tepliciach zakladajú na využití liečivých vlastností termálnych minerálnych prameňov a mineralizovaného bahna. Liečivá voda tu vyviera z hĺbok okolo 1200 m. Pri pretekaní vápencovými a dolomitickými súvrstvami sa bohato mineralizuje a prehrieva teplom hĺbkových polôh. Chemickými procesmi v zemských hlbinách získava ďalšie, balneologicky cenné vlastnosti.

Termálne minerálne pramene v Trenčianskych Tepliciach patria svojím chemickým zložením do skupiny síranových, vápenato-horčíkových, sírnych, hypotonických minerálnych vôd. V litri vody je 2584,3 mg minerálnych látok. Okrem toho obsahujú voľné plyny, predovšetkým sírovodík, ktorý má z hľadiska liečivosti prvoradý význam. Denne tu vyviera na dva milióny litrov liečivej vody s teplotami od 38,7 °C do 40,2 °C.

Pre kúpele Trenčianske Teplice sú mimoriadne priaznivé dve okolnosti. Prvou prednosťou je skutočnosť že vývery prameňov vyúsťujú  do bazénov vlastným tlakom. Nemenej významnou prednosťou je prírodná teplota liečivej vody, ktorá sa približuje teplote ľudského tela, a preto je pre organizmus optimálna. Za týchto okolností nie je potrebný nijaký mechanický zásah do režimu minerálnych vôd, ktorý by ich ochudobňoval o cenné plynné látky. Tak sa v Trenčianskych Tepliciach dosahuje balneologický ideál: pacienti môžu brať liečivé kúpele priamo v prameništi termálnej vody, neznehodnotenej umelými zásahmi.

Druhým prírodným liečivým prostriedkom je sírne mineralizované bahno. V kombinácii s termálnymi kúpeľmi tvoria bahnové zábaly a obklady dôležitú zložku komplexnej kúpeľnej kúry.


Indikované choroby


Liečivé vlastnosti minerálnej termálnej vody a mineralizovaného bahna sa v Trenčianskych Tepliciach od nepamäti využívajú na liečbu pacientov s chorobami pohybových ústrojov. Okrem toho sú indikované i niektoré organické nervové choroby a poúrazové stavy.

Z reumatických chorôb sa Trenčianskych Tepliciach lieči najmä postupujúci zápal kĺbov (progresívna polyartritída) a pridružené stavy, postupné tuhnutie chrbtice – Bechterevova choroba (ankylotizujúca spondylitída), degeneratívne ochorenie bedrových kĺbov (koxartrózy) vo všetkých štádiách, nezápalové ochorenia kĺbov (artrózy) a chrbtice (spondylózy a spondylartrózy), dnavé artrózy, mimokĺbové formy reumatizmu – bolestivé stavy šliach, šľachových úponov, svalstva a väziva (infekčného, toxického a traumatického pôvodu), statické poruchy s príznakmi preťaženia.

Z chorôb pohybových ústrojov sú ďalej indikované stavy po úrazoch pohybového aparátu, najmä po zlomeninách a ortopedických operáciách.

Z organických nervových chorôb patria k hlavným indikáciám bolestivé afekcie periférnych nervov (ťažké formy plexitíd, polyneuritíd a radikulitíd) po odznení akútneho stavu a koreňové syndrómy podmienené chorobami chrbtice (spondylózou, spondylartrózou, platničkovým syndrómom a vývojovými chybami).

Úzka špecializácia na choroby pohybových ústrojov, najmä na reumatické ochorenia, je jednou z predností Trenčianskych Teplíc už od minulých storočí.

Na kúpeľnú liečbu nemôžu v Trenčianskych Tepliciach prijať pacientov s reumatickou horúčkou, akútnymi dnavými záchvatmi a s chorobami v štádiu akútneho vzplanutia.


Metódy liečby


Liečebné metódy pre jednotlivé indikované ochorenia sú v Trenčianskych Tepliciach presne a podrobne prepracované Opierajú sa o základy dlhodobého výskumu, vedeckého poznania i praktických skúseností lekárov. Preto moderná komplexná kúpeľná liečba dosahuje v Trenčianskych Tepliciach pozoruhodné liečebné efekty. Sústavný vedecký výskum, ktorý sa tu popri liečbe vykonáva, ešte výraznejšie zlepšuje a zdokonaľuje liečebnú starostlivosť o pacienta.

Tip: Silvestrovské pobyty

Predpokladom racionálnej a efektívnej kúpeľnej liečby je podrobné klinické, laboratórne a prístrojové vyšetrenie pacienta, detailné určenie presnej diagnózy chorobného stavu a z neho vyplývajúci individuálny podrobný predpis komplexu balneoterapeutických procedúr a doplňujúcich liečebných úkonov kinezioterapie, fyzikálnej a medikamentóznej terapie a liečebnej výživy. Ošetrujúci lekár na základe diagnostického vyhodnotenia predpisuje každému pacientovi individuálny liečebný plán v takej zostave základných balneoterapeutických procedúr a doplňujúcich liečebných úkonov, aby s prihliadnutím na štádium choroby a individuálne osobitnosti liečba vo svojom komplexe pôsobila čo najúčinnejšie.

Komplexná kúpeľná liečba v Trenčianskych Tepliciach využíva predovšetkým účinok mechanických, fyzikálnych a chemických vlastností termálnej vody a sírneho, mineralizovaného bahna na ľudský organizmus. Termálna voda sa na liečebné účely používa v nezmenenom prírodnom stave vo forme bazénových a vaňových kúpeľov. Bazénové kúpele sú typické “pisciny” s priamymi vývermi termálnej vody. Kúpele v bazénoch sa pacientom predpisujú individuálne. Rozdielna prirodzená teplota vody v bazénoch umožňuje ošetrujúcemu lekárovi presné dávkovanie kúpeľných procedúr. Vaňové kúpele v termálnej vode sa podávajú ako prípravný kúpeľ a ťažko mobilným pacientom. U väčšiny pacientov sa kúpeľné procedúry kombinujú s lokálnymi čiastkovými alebo celkovými bahnovými zábalmi.

Dôležitou súčasťou kúpeľnej liečby pacientov s chorobami pohybových ústrojov v Trenčianskych Tepliciach je liečba pohybom – kinezioterapia. V liečebnom pláne pacienta sa jej pripisuje osobitný význam, k čomu prispievajú wellness hotely.

K  základným kúpeľným procedúram a k cielenej aktívnej pohybovej liečbe sa radia ďalšie liečebné úkony podľa ordinácie ošetrujúceho lekára. Predpisujú sa celkové čiastkové masáže a vodoliečebné procedúry. Dobre vybavené elektroliečebné oddelenie umožňuje aplikovať všetky elektroliečebné úkony elektrickým tepelnými a svetelnými prístrojmi. Liečebný účinok hlavných balneoterapeutických procedúr a pomocných liečebných prostriedkov dopĺňa medikamentózna liečba a lekárom usmerňovaná liečebná výživa.

Kvalita prírodných liečivých zdrojov, vybavenosť balneoterapeutických zariadení, moderné diagnostické a  liečebné prístroje, röntgenologické oddelenie, biochemické laboratórium, elektro-fyzikálne laboratórium pre elektrodiagnostiku, elektromyografiu  a elektrokardiografiu, komplexnosť kúpeľnej liečby a úroveň liečebnej starostlivosti zaraďujú Trenčianske Teplice medzi protireumatické kúpele medzinárodného významu.
Tieto texty boli prevzaté z publikácie Slovenské kúpele, zostavovateľov j. Šípoša a I.J. Kovačeviča


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 21.08.2009