• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Vlastivedné múzeum – Považská Bystrica

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici sídli na prízemí Orlovského kaštieľa, ktorý dal r. 1612 postaviť v renesančnom slohu uhorský šľachtic Žigmund Balaša. Po rekonštrukcii v rokoch 1975-1984 sa kaštieľ r. 1984 stal sídlom múzea. Jeho zbernou oblasťou je región Považskobystrického okresu. Múzeum má zbierky botanické, zoologické, historické a etnografické, čo je viac ako 20 000 kusov.

Expozícia archeológie dokumentuje vývin osídlenia regiónu v praveku a slovanského osídlenia až do zániku Veľkej Moravy.

Národopisná expozícia v časti Poľnohospodárstvo dokumentuje tradičné spôsoby získavania pôdy a jej prípravu na sejbu, spôsoby zberu, spracovanie a uskladňovanie úrody. Osobitnú pozornosť si zasluhujú napr. modely vodných obilných mlynov, pripomínajúce tradíciu výrobcu mlynov majstra J. Rosinu, ktorý robil vodné mlyny po celom Slovensku, najmä však na Kysuciach a Orave. Tvorcom modelov je jeho syn Milan. Časť Mliečna produkcia a salašníctvo oboznamuje s ďaľšími tradičnými činnosťami vidieckeho obyvateľstva v regióne. So salašníctvom súvisí i výroba pastierskych trúb z čerešňového dreva, obtočených čerešňovou kôrou a výroba rôznych druhov píšťal. V časti Ľudový odev vyniká najmä súbor ženských krojov zo Zliechova a svadobné kroje z Červeného Kameňa. Truhlica s výbavou nevesty ukazuje okrem iného variabilitu výšiviek na rôznych častiach a doplnkoch ľudového odevu. Túto časť expozície dopĺňajú drevené plastiky ľudového rezbára Antona Imrišeka z Udiče. V časti Doplnkové zamestnania približujú pracovné nástroje a rozpracované i finálne výrobky - súkenníctvo, výrobu modrotlače, košikárstvo, kolárstvo, výrobu šindľa, prácu v lese. Časť Ľud v živote a práci tvorí záver expozície a dokumentuje život v tradičnej domácnosti.

Prírodovedná expozícia dokumentuje súčasný stav prírodných hodnôt považskobystrického regiónu, v troch celkoch geologickom, botanickom a zoologickom. V oddelení fauny sú zaujímavé dermoplastické preparáty jelenej, srnčej, diviačej a muflónej zveri, medveďa hnedého, zubra lesného, vydry riečnej, ale aj vtákov a malých cicavcov.

Kaštieľ v Orlovom je v správe Považských strojární v Považskej Bystrici, je v jeho priestoroch inštalovaná aj expozícia dokumentujúca vznik a vývoj podniku.

Súčasťou prehliadky múzea je návšteva kaplnky sv. Jána Nepomuckého, v ktorej sa konajú pravidelné bohoslužby.

Na poschodí kaštieľa je sprístupnená trvalá výstava Civitas Bistrichiensis, ktorá dokumentuje vznik a premeny mesta Považská Bystrica.

V areáli kaštieľného parku je zriadená malá zoologická záhrada a obora s viacerými druhmi zvierat a vtákov.

Otváracie hodiny:
utorok  - piatok 8.00 - 16.00
sobota - nedeľa 12,00 - 17,00

Prírodovedná expozícia a výstavné priestory:

Kaštieľ v Jasenici (12 km od Považskej Bystrice)
Tel./Phone/Fax: +421 42 438 51 34
Mobil: +421918 142 971

E-mail: muzeumpb@muzeumpb.tsk.sk


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 30.07.2002