• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Kúpele Nimnica

V údolí Váhu, na jeho pravobrežnej strane, medzi Púchovom a Považskou Bystricou, vznikli pri veľkom vodnom diele – Prehrade mládeže – naše najmladšie kúpele Nimnica. V prvých rokoch sa nazývali Nosice.

Obsah

Stručné predstavenie
Prírodné liečivé zdroje
Indikované choroby
Metódy liečby

Stručné predstavenie

V údolí Váhu, na jeho pravobrežnej strane, medzi Púchovom a Považskou Bystricou, vznikli pri veľkom vodnom diele – Prehrade mládeže – naše najmladšie kúpele Nimnica. V prvých rokoch sa nazývali Nosice.

Objekty kúpeľov Nimnica ležia na úpätí výbežku Javorníkov v nadmorskej výške asi 290 m povyše priehrady, na slnečnom svahu, ktorý sa zvažuje k rozľahlému umelému jazeru.

Zrkadlo jazera a okolité hory s listnatými a ihličnatými lesmi tvoria nevšedný rámec okolo kúpeľov a vytvárajú zaujímavú prírodnú scenériu.

Prírodné liečivé zdroje

Na liečebné účely sa v Nimnici používa minerálna voda z viacerých prameňov, ktoré sa okrem priehradného žriedla novo navŕtali.

Všetky nimnické pramene sú alkalické kyselky s teplotou 10-15°C, so značným obsahom voľného kysličníka uhličitého. Okrem draslíka, dusíka, vápnika, kremíka a chlóru obsahujú aj jód.

Viac o kúpeľoch Nimnica.

Napriek krátkej existencii nimnických žriediel, majú už dnes povesť minerálnych prameňov vzácnych liečivých vlastností.

Areál kúpeľov tvoria iba objekty súvisiace s kúpeľnou liečbou pacientov. Preto v Nimnici niet vplyvov, ktoré by narušovali ochranný liečebný režim. Pacienti sú ubytovaní v piatich liečebných domoch. Pre dorastajúcu mládež je vyhradený osobitný liečebný dom.

Indikované choroby

V kúpeľoch Nimnica sa liečia dospelí pacienti a dorastajúca mládež. Pre dospelých pacientov sú kúpele indikačne zamerané na liečbu niektorých nešpecifických chorôb dýchacích ciest. Z tejto skupiny chorôb sú to najmä opakujúci sa zápal priedušiek (recidivujúca bronchitída), chronický zápal priedušiek (chronická bronchitída) bez preťaženia obehu a bez pohybovej dýchavice, chronický zápal priedušiek spojený s dýchavicou, prípadne emfyzémom , rozšírenie priedušiek (bronchiektázie) v období potlačenia pridruženej infekcie, stavy po opakovaných zápaloch pľúc, atrofické zápaly sliznice horných dýchacích ciest, hypertrofické zápaly horných dýchacích ciest, ozéna a stavy po operáciách na horných dýchacích cestách.

Časť posteľovej kapacity je vyhradená pre dorastajúcu mládež (od dokončenia povinnej školskej dochádzky do 19 rokov). Lieči sa tu mládež s chorobami obehových ústrojov, nešpecifickými ochoreniami dýchacích ciest a s celkovým oslabením zdravotného stavu.

Z chorôb obehových ústrojov sa v Nimnici liečia pacienti s poškodením srdca reumatickým zápalom – reumatickými karditídami – po odznení akútnej fázy, reumatickými karditídami najmenej 6 mesiacov po potlačení aktivity zápalového procesu, kompenzačnými chlopňovými chybami bez známok aktivity zápalového procesu, chlopňovými chybami s prejavom obehovej nedostatočnosti I. stupňa,  bez známok aktivity zápalového procesu, kompenzovanými chlopňovými chybami pri súčasnom postihnutí jedného  alebo niekoľkých kĺbov (po dlhodobej liečbe na odbornom oddelení), vrodenými srdcovými chybami s prejavmi obehovej nedostatočnosti najviac I. stupňa, vysokým krvným tlakom – hypertonickou chorobou – štádia I.b a II. a, ochorením srdca na podklade endokrinných, infekčných, toxických a iných porúch, vazomotirickými neurózami (Raynaudovou chorobou), stavmi po trombózach a tromboflebitídach periférnych žíl a stavmi po srdcových operáciách.

Tip: Liečebné pobyty.

Z nešpecifických chorôb dýchacích ciest sa liečia: chronický zápal priedušiek (chronická bronchitída) bez preťaženia obehu (cor pulmonale), spastický zápal priedušiek (spastická bronchitída), priedušková astma (asthma bronchiale), priedušková astma komplikovaná chronickým zápalom priedušiek a častými záchvatmi, rozšírenie priedušiek (bronchiektázy) v období potlačenia pridruženej infekcie, stavy po opakovaných zápaloch pľúc, stavy po pľúcnych operáciách, chronické zápaly prinosových zátok (sinusitídy) a sinobronchitídy, atrofické a hypertrofické zápaly sliznice horných dýchacích ciest, ozéna a stavy po operáciách na horných dýchacích cestách.

Ďalšou indikačnou skupinou pre dorastajúcu mládež je celkové oslabenie zdravotného stavu, najmä význačná celková telesná slabosť bez organických porúch, celkové oslabenie zdravotného stavu pri pracovnej neschopnosti po prekonaných akútnych ochoreniach a operáciách, stavy celkového zdravotného oslabenia pracujúcich z ťažkých prevádzok ( z prevádzok s prašným prostredím, s chemickými činidlami, z baníckych a hutníckych prevádzok apod.) a telesná slabosť (asténia) na podklade chronického ochorenia táviacich ústrojov.

Metódy liečby

Okrem klimatickej liečby vo vhodnom prírodnom prostredí je hlavným prírodným liečebným prostriedkom nimnická minerálna voda. Od žriediel sa vedie potrubím až k ubytovacím a liečebným objektom, kde sa používa na pitné kúry. Z balneoterapeutických zariadení majú kúpele k dispozícii inhalatórium, kde sa podávajú inhalačné kúry nimnickou minerálnou vodou, antibiotikami a silicami.

Pretože nimnická minerálna voda obsahuje veľa voľného kysličníka uhličitého, zriadili v kúpeľoch i vaňové oddelenie pre uhličité kúpele, ako doplnok komplexnej kúpeľnej liečby.

Pitnú, inhalačnú a medikamentóznu liečbu v Nimnici doplňuje ďalej vodoliečba a procedúry fyzikálnej terapie. Podáva sa krátkovnlnná diatermia, ionoforéza, galvanizácia, faradizácia, horské slnko, solux a i. Dôležitú zložku komplexnej kúpeľnej liečby tvorí liečebná výživa a rehabilitačný telocvik.

Ordinácie odborných lekárov sú vybavené modernými vyšetrovacími a liečebnými prístrojmi. Kúpele Nimnica majú vlastné, dobre vybavené röntgenologické pracovisko a laboratóriá.Tieto texty boli prevzaté z publikácie Slovenské kúpele, zostavovateľov j. Šípoša a I.J. Kovačeviča


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 21.08.2009