• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Archeologická pamiatka v prírode Ducové - Kostolec

Archeologická pamiatka v prírode Ducové - Kostolec, vysunutá expozícia Balneologického múzea v Piešťanoch, sa nachádza nad obcou Ducové, 7 km na severovýchod od Piešťan. Systematický archeologický výskum tu zistil osídlenie z obdobia eneolitu a hradisko z mladšej bronzovej doby, ale najvýznamnejší je odkryv dvorca z veľkomoravského obdobia. Bol opevnený mohutnou palisádou a rozdelený na tri sektory - vo východnom boli dve zrubové stavby, v strednom sektore jedna, v južnej časti boli odkryté základy kostolíka - rotundy, pohrebisko z 9.-10. stor. a rozsiahly cintorín, na ktorom sa pochovávalo od poslednej štvrtiny 10. stor. s prestávkami až do prvej polovice 19. stor. V r.1977-1978 bol dvorec sčasti rekonštruovaný podľa archeologického výskumu. Lokalita je národnou kultúrnou pamiatkou.

Otváracie hodiny:
Prístupné denne.

Adresa/Kontakt
Veľmožský dvorec
Piešťany, Balneologické múzeum, tel.: 033 /7722 875


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 26.07.2002