Žilina - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Nachádza sa v údolí rieky Váh, na križovatke dávnych ciest. Táto strategická poloha od nepamäti ovplyvňovala rozvoj mesta.

Žilina má veľmi bohatú históriu. Naši predkovia osídľovali toto územie už v piatom storočí nášho letopočtu. Prvá písomná zmienka o území mesta pochádza z roku 1208. Žilina bola mestom už v roku 1312.  Dôležitým historickým dokumentom je listina Privilegium pro Slavis, ktorou panovník zrovno-právnil žilinských Slovákov s nemeckými kolonistami v mestskej rade.

Dokumentom stredoeurópskeho významu je Žilinská kniha, v ktorej prvé záznamy pochádzajú z roku 1378. V nasledujúcich storočiach bola Žilina dôležitým strediskom remeselnej výroby a vzdelávania.

Dôležitým činiteľom pre rozvoj mesta bolo vybudovanie železničných tratí koncom 19. storočia a s tým súvisiaci rozvoj priemyslu. Významnou udalosťou v dejinách slovenského národa bolo vyhlásenie auto-nómie Slovenska v roku 1938, ktoré sa udialo v našom meste. Podnetom pre ďalší rozvoj mesta bolo ustanovenie Žilinského kraja v roku 1996.

Dnes má Žilina takmer 90 000 obyvateľov. Sídli tu množstvo významných podnikov textilného, chemického, drevospracujúceho, papierenského, strojá-renského i potravinárskeho priemyslu, význam-né stavebné firmy, takmer dvadsať finančných ústavov. Žilina je dôležitým strediskom vzdelávania a kultúry. V meste sídli Žilinská univerzita so zameraním na dopravné činnosti, Považské múzeum s jedinečnou drotárskou expozíciou, Považská galéria umenia, pôsobí tu Štátny komorný orchester. V posledných rokoch sa mesto búrlivo rozvíja. Rekonštruovaná bola pešia zóna, mesto si buduje ekologickú trolejbusovú dobravu. Priamo v meste bolo vybudované Vodné dielo Žilina, ktoré bude veľkým prínosom pre energetiku, protipovod-ňovú ochranu a možnosti rekreácie. V meste sa v súčasnosti veľkoryso rieši dopravná situácia výstavbou nových komunikácií. V blízkej budúc-nosti bude pri Žiline križovatka významných európskych diaľničných ťahov.

V regióne sa oplatí vidieť

Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Žilina

Na okolí doporučujeme navštíviť

Patrí medzi najkrajšie pamiatkové objekty na Slovensku a vyhľadávajú ho návštevníci z celého sveta. Bojnický zámok je jedným z najstarších a najvýznamnejších slovenských hradov.
Téma: Hrad/Zámok
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Dolný Kubín
Východiská: Bojnice
Téma: Múzeum
Východiská: Ružomberok
Trenčianske Teplice patria medzi najstaršie a veľmi vyhľadávané kúpele Slovenska. Moderné metódy komplexnej balneoterapie na báze liečivých prameňov, mineralizovaného sírneho bahna a doplnkovej pohybovej liečby, fyzikálnej terapie, medikamentóznej liečby a dietetiky zaraďujú Trenčianske Teplice medzi významné centrá boja proti reumatickým chorobám.
Téma: Kúpele
Východiská: Trenčianske Teplice
Medzi kúpeľné miesta, indikačne zamerané na liečbu chorôb pohybových ústrojov, zaraďujú sa aj malé kúpele so starou tradíciou – Turčianske Teplice. Sú to jediné slovenské kúpele, v ktorých sa liečia aj pacienti s niektorými chorobami obličiek a močových ciest.
Téma: Kúpele
Východiská: Turčianske Teplice