• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Múzeum slovenskej dediny - Martin

Múzeum slovenskej dediny je múzeom v prírode, pracovisko a expozícia Slovenského národného múzea - Etnografického múzea v Martine. Prezentuje ľudové staviteľstvo, bývanie a život tradičných dedinských spoločenstiev na Slovensku v 19. a zač. 20. stor. Prvý zámer výstavby múzea vznikol r.1930 (D. Jurkovič, J. Geryk), prvá translokácia (A. Polonec) sa uskutočnila r. 1944. Základný kameň expozície bol položený r. 1968.

Expozícia, sprístupnená r. 1972, predstavuje slovenské regióny Orava (1971), Kysuce - Javorníky (1972, 1986) a Liptov (1976). V súčasnosti sa pracuje na regióne Turiec. V sprístupnenej časti expozície (Orava) k najcennejším objektom patrí zemianska usadlosť z Vyšného Kubína so zrubovým omazaným obytným domom s hornou komorou ("výškou") a pavlačou (1748), roľnícka usadlosť z Jasenovej so zrubovým obytným domom s podpivničením vo zvýšenej podmurovke a pavlačou, strojmi a zariadeniami v hospodárskej časti (1845). Roľnícka usadlosť z Novote (1840) je jednotným domom s pecou a ohniskom v izbe s expozíciou bývania z konca 19.stor. v goralskej časti severnej Oravy. Zaujímavý je rekonštruovaný front ulicovej zástavby s dvoma usadlosťami so štítovou orientáciou z Hruštína (začiatok 20. stor.), roľnícky dom z Veličnej (1866) s výškou v časti komory, s pavlačou, s expozíciou bývania a spracovania plátna v 2. pol. 19. stor., roľnícka usadlosť zo Zázrivej (1865) so zvonkárskou dielňou. V ďaľších častiach areálu si návštevníci môžu prezrieť renesančno-barokový jednoloďový kostolík z Rudna (Turiec, 1790-92) s iluzívnou výmaľbou interiéru, zrubové sezónne poľné maštale so severozápadného Slovenska, usadlosti z Vavrišova, štvordom a dvojdom z Hubovej, usadlosť z Liptovskej Sielnice. V agrikultúrnych expozíciách sa dokumentuje pestovanie tradičných plodín, drevín, korenín, liečivých a magických rastlín. Možnosť kúpy ľudovoumeleckých výrobkov. Od r. 1991 program národopisného leta s ukážkami tradičnej výroby, zvykoslovia a folklóru. Občerstvenie v zrubovom objekte z Oravskej Polhory.

Otváracie hodiny:
1.máj-30.jún: Ut-Ne 9.00 - 18.00
1.júl-31.august: Po-Ne 9.00 - 18.00
1.september-31.október: Ut-Ne 9.00 - 17.00
1.november-30.apríl: Ut-Pi,Ne 10.00 - 14.30


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 17.09.2002