• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Hrad Strečno

Hrad Strečno je národnou kultúrnou pamiatkou. Vznikol v 14. stor. ako ochrana mýtnej stanice umiestnenej pri brode cez rieku Váh. Najväčší stavebný rozvoj zaznamenal na prelome 14. a 15. stor., keď bol jeho majiteľom Pavol Kiniži a jeho manželka Beningna. Maximálnu rozlohu však nadobudol za palatína Františka Vešeléniho v polovici 17. stor. Koncom 17. stor. bol na príkaz cisára Leopolda I. zbúraný.

R. 1978 začala rekonštrukcia a konzervácia čiastočne zachovalých objektov hradu. V súčasnosti sú ukončené rekonštrukčné práce na objektoch južného paláca, hlavnej brány, hlavnej veže, severného paláca, kaplnky, čiastočne prvej brány, severnej veže a východného paláca. Obnovené a konzervované boli vonkajšie hradby v západnej časti hradu a mosty cez dve hradné priekopy.

V rekonštruovaných objektoch je expozícia Z histórie hradu a expozícia Boje počas SNP v Strečnianskej úžine. Neďaleko hradu na vrchu Zvonica sa nachádza pamätník francúzskych partizánov padlých v bojoch počas SNP. Prehliadka expozície trvá cca 40 min.

Sprievodné slovo pri prehliadke hradu a v expozíciách je v niekoľkých cudzích jazykoch.

Adresa/Kontakt
Hrad Strečno
tel.: 041/ 5697 400


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 17.09.2002