• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Kostol sv. Mikuláša biskupa v Porube

Kostol v Porube je ukážkou stredovekého komplexu opevnenej vidieckej sakrálnej stavby s cintorínom.

Rímsko - katolícky kostol sv. Mikuláša biskupa v Porube (okres Prievidza) je ukážkou stredovekého komplexu opevnenej vidieckej sakrálnej stavby s cintorínom. Kostol je gotický, z 1. polovice 14. storočia, upravovaný začiatkom 15. storočia a v 17. storočí, renovovaný v rokoch 1830 a 1927. Stavba je jednoloďová so štvorcovým presbytériom, zo severu prepojeným gotickým lomeným portálom so sakristiou. V západnej časti je situovaná veža so štvorcovým pôdorysom.
Dominantnou . hodnotou je komplex dvoch kultúrnych vrstiev stredovekej výmaľby a neskorších úprav zo 17. storočia . V sondách objavené detaily originálu, svojou kvalitou maliarskeho prevedenia a rozsahom zachovania, sa radia k úplnej špičke gotickej nástennej maľby na Slovensku.

V celom presbytériu a čiastočne v lodi sa zachovali gotické nástenné maľby zo začiatku 15. a 16. storočia s tematikou : Tróniaci Kristus, symboly evanjelistov, cirkevní otcovia, múdre a pochabé panny, Zvestovanie, postavy apoštolov, sv. Michal archanjel, Vavrinec diakon, sv. Juraj.
   
Pomaľovaný drevený strop lode je z roku 1658, s bohatými neskororenesančnými rozvilinami a kvetmi. Nad organovým chórom sú postavy evanjelistov a Salvator mundi.
 
Hlavný oltár s obrazom sv. Mikuláša je barokový z roku 1701, ambitového typu s drevenou stĺpovou architektúrou, doplnenou akantovými rozvilinami a symetricky rozostavenými barokovými plastikami.
 
Bočný oltár s fragmentom bývalého gotického hlavného oltára so sochami sv. Mikuláša a Juraja z čias okolo roku 1500 a krídlami so sochami sv. Kataríny a Barbory.
   
Kazateľnica je renesančná, murovaná z roku 1633, na kamennom omietnutom parapete sú štylizované kvety a nápis. Kamenná krstiteľnica je zo 16. storočia.
   
V súčasnosti prebieha komplexná pamiatková obnova objektu.


Tento text bol čerpaný zo stránky www.trencin-kraj.sk.


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 09.07.2003