Partizánske - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Partizánske leží na sútoku Nitry a Nitrice medzi výbežkami Strážovských vrchov a pohoria Tribeč. Archeologický výskum potvrdil, že v lokalite Šimonovany, ktorá je v súčasnosti súčasťou mesta, už v dobe bronzovej sídlili nositelia tzv. lužickej kultúry.

Prvá písomná zmienka o obci „Symoni„ pochádza z roku 1260. História samotného mesta je pomerne mladá. Jeho vznik spadá do obdobia rokov 1938-1939, keď firma Baťa vybudovala v chotári obce Šimonovany závod na výrobu obuvi. Po postavení obytných a spoločenských budov sa zrodila osada Baťovany ako súčasť obce Šimonovany. S prudkým rozvojom fabriky rástla úmerne aj osada Baťovany a tak v roku 1948 bola obec Šimonovany premenovaná na obec Baťovany, ktorej bol 11. novembra 1948 priznaný charakter mesta. Ako výraz uznania za účasť obyvateľov v SNP prijalo mesto 9. februára 1949 názov Partizánske a zároveň sa stalo sídlom okresu. Prudký rozvoj výroby v obuvníckej fabrike spôsobil, že Partizánske sa stalo centrom obuvníckej výroby na Slovensku a sídlili tu riadiace orgány obuvníckeho, kožiarenského a gumárenského priemyslu. Charakterom zástavby a množstvom zelene je Partizánske považované za záhradné mesto a takým chce zostať aj v budúcnosti. Na okraji mesta v časti Malé Bielice sídli Hornonitrianska hvezdáreň, ktorá umožňuje denné a nočné pozorovania oblohy, organizuje prednášky, besedy a premietanie filmov.

V regióne sa oplatí vidieť

Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Nitra, Partizánske

Na okolí doporučujeme navštíviť

Zvaná tiež Izbica, nachádza sa v Starohorských vrchoch. Je typom puklinovo-rútivej jaskyne, ktorá vznikla erozívnou činnosťou podzemných vôd a rútením sa povaly. Jej výzdobu tvoria biele pagody, sintrové jazierka a nástenné vodopády s ružovkastými záclonovitými závesmi. Dĺžka prevádzkového okruhu je 800 m.
Téma: Jaskyňa
Východiská: Banská Bystrica
Patrí medzi najkrajšie pamiatkové objekty na Slovensku a vyhľadávajú ho návštevníci z celého sveta. Bojnický zámok je jedným z najstarších a najvýznamnejších slovenských hradov.
Téma: Hrad/Zámok
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Nitra
Dominanta Trenčína i tejto časti Považia. Najväčší význam mal za Matúša Čáka (Trenčianskeho), ktorý vládol skoro celému Slovensku. V hrade sú expozície Trenčianskeho vlastivedného múzea.
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Trenčín
Pochádza z 13. storočí, vyhorel r. 1729, v súčasnosti sa v hradnom areáli robia konzervačné práce. Ruina, stojaca na hradnom brale v tzv. Beckovskej bráne na južnom okraji Trenčianskej kotliny, dokumentuje vyspelosť našej stredovekej architektúry a je dominantou tejto časti Považia.
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Bojnice