Žiar Nad Hronom - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Žiar nad Hronom leží v Žiarskej kotline na pravom brehu Hrona. Južnou časťou zasahuje do Štiavnických vrchov. Lokalita bola osídlená už v mladšej dobe bronzovej. Najstaršia písomná zmienka je z roku 1075 v zakladacej listine opátstva v Hronskom Beňadiku. Pôvodne mýtna osada Sancta Crux (pôvodný názov mesta bol Svätý Kríž nad Hronom) sa postupne rozrástla na kupecko-remeselné a administratívne stredisko a v roku 1246 jej ostrihomský arcibiskup Štefan Vancha udelil mestské privilégiá. Postupne dostalo mestečko ďalšie výsady, medzi inými trhové a jarmočné právo. Aj keď jarmoky a trhy preslávili mestečko v širokom okolí, v ekonomickej oblasti naďalej prevládalo poľnohospodárstvo. S prvými cechmi sa v písomných záznamoch stretávame až v roku 1692. Zásadná zmena nastáva až s nástupom kapitalizmu. Významnejší hospodársky rozvoj súvisí s dobudovaním železničnej trate v roku 1896. V súčasnosti je Žiar nad hronom okresným mestom, známym najmä výrobou hliníka.

V regióne sa oplatí vidieť

Na strednom Slovensku, v jednej z vedľajších zalesnených dolín Pohronia, v údolí potoka Teplá ležia v obkľúčení Štiavnického pohoria v nadmorskej výške 400 m ďalšie malé slovenské kúpele, v ktorých sa celoročne liečia pacienti s niektorými chorobami pohybových ústrojov – Sklené Teplice.
Téma: Kúpele

Na okolí doporučujeme navštíviť

Leží v Slovenskom raji v doline Hnilca. Je to najväčšia zaľadnená jaskyňa v SR a patrí medzi najkrajšie a na ľadovú výzdobu najbohatšie jaskyne na svete. Ľadové masy sa vytvárajú prirodzeným ochladzovaním jaskynných priestorov cez zimné obdobie. Presakujúca voda vytvára ľadové stalaktity, stalagmity, ľadopády a podlahový ľad, ktorý má hrúbku do 25 m. Jej prevádzkový okruh je 475 m dlhý .
Téma: Jaskyňa
Zvaná tiež Izbica, nachádza sa v Starohorských vrchoch. Je typom puklinovo-rútivej jaskyne, ktorá vznikla erozívnou činnosťou podzemných vôd a rútením sa povaly. Jej výzdobu tvoria biele pagody, sintrové jazierka a nástenné vodopády s ružovkastými záclonovitými závesmi. Dĺžka prevádzkového okruhu je 800 m.
Téma: Jaskyňa
Východiská: Banská Bystrica
Patrí medzi najkrajšie pamiatkové objekty na Slovensku a vyhľadávajú ho návštevníci z celého sveta. Bojnický zámok je jedným z najstarších a najvýznamnejších slovenských hradov.
Téma: Hrad/Zámok
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Nitra
Východiská: Bojnice