Topoľčany - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Rozprestierajú sa na úrodnej Nitrianskej pahorkatine – časti Podunajskej pahorkatiny (nížiny) na rieke Nitre.

Archeologické nálezy dokazujú prítomnosť viacerých významných kultúr. Najstaršie nálezy sú zo staršej doby kamennej. V mladšej dobe bronzovej bolo už územie trvalo osídlené.

Najstaršia písomná zmienka o Topoľčanoch je v listine, ktorou ich kráľ Belo III. daroval. Vtedy sa nazývali Topolnach. Počas stáročí mali viacerých majiteľov. V 13. storočí patrili začas Matúšovi Čákovi a jeho synovec tu dal postaviť hrad. Mestské privilégiá získali koncom 13. alebo začiatkom 14. storočia. Žiaľ, listina sa nezachovala, ale už roku 1342 počas panovania Karola Róberta sa spomínajú ako kráľovské mesto. Obrat v živote mesta nastáva v roku 1389, keď ich kráľ Žigmund daroval feudálom a stali sa poddanským mestom. Mešťania často museli hájiť svoje práva. Neskôr za poplatok sa vykupovali z poddanských povinností. Spory pretrvali do polovice 18. storočia. Od roku 1341 mali v moci hrad, neskôr aj mesto, husiti. Odišli až v roku 1434 po výkupnom. V okolí Topoľčian sa dlho zachovali myšlienky husitského hnutia, najmä medzi drobnými zemanmi. Začiatkom 15. storočia mesto už obklopovali hradby. V 15. storočí tu bol sklad soli a vyberalo sa mýto. Turci dobyli mesto v roku 1599 a zničili ho. V 17. storočí sa rozmohli remeslá. Okrem remesiel sa obyvatelia samozrejme zaoberali poľnohospodárstvom, najmä pestovaním šafranu a obchodovaním s ním. Trhy a jarmoky v meste však preslávilo obchodovanie s vlnou. V 19. storočí mali ráz obchodného a remeselného mestečka. Od roku 1881 vedie Topoľčanmi železnica, čo podporilo ich ďalší hospodársky rast. Prvé priemyselné podniky založili v druhej polovici 19. a začiatkom 20. storočia. Vznikla tu octáreň, pálenica, sladovňa, parná píla a továreň na nábytok. V medzivojnovom období tu pracovali menšie potravinárske a drevospracujúce prevádzky a továreň na káble.

Súčasné Topoľčany sú známe stredisko Ponitria s pestrou výrobou. Reprezentujú ich elektrotechnické, strojárske, nábytkárske a vyhľadávané potravinárske výrobky.

V regióne sa oplatí vidieť

Na okolí doporučujeme navštíviť

Patrí medzi najkrajšie pamiatkové objekty na Slovensku a vyhľadávajú ho návštevníci z celého sveta. Bojnický zámok je jedným z najstarších a najvýznamnejších slovenských hradov.
Téma: Hrad/Zámok
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Nitra
Východiská: Bojnice
Trenčianske Teplice patria medzi najstaršie a veľmi vyhľadávané kúpele Slovenska. Moderné metódy komplexnej balneoterapie na báze liečivých prameňov, mineralizovaného sírneho bahna a doplnkovej pohybovej liečby, fyzikálnej terapie, medikamentóznej liečby a dietetiky zaraďujú Trenčianske Teplice medzi významné centrá boja proti reumatickým chorobám.
Téma: Kúpele
Východiská: Trenčianske Teplice