USA - Geografia a Fakty

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut

Štátne zriadenie: federatívna republika


Administratívne usporiadanie: 50 zväzových štátov (state), 1 federálna oblasť (district), 2 pridružené štáty, 6 kolónií, 1 prenajaté územie


Rozloha: 9 631 418 km2


Počet obyvateľov: 303 824 646 (2008)


Hlavné mesto: Washington (543 200 obyv., s aglomeráciou 3 920 000 obyv.)


Iné významnejšie sídla: New York (7 323 000 obyv., s aglomeráciou 19 796 000), Los Angeles (3 485 000 obyv., s aglomeráciou 15 302 000), Chicago (2 784 000 obyv., s aglomeráciou 8 527 000)


Najvyšší bod: Mount McKinley, 6 194 m


Najvýznamnejšie rieky: Missouri, Mississipi, Yukon, Arkansas, Rieka Sv. Vavrinca, Rio Grande, Colorado, Ohio, Red River, Kolumbia, Yellowstone


Úradný jazyk: angličtina


Mena: USA dolár (1 dolár = 100 centov)


Susedia: Kanada, Mexiko


Štátny sviatok: 4. júl (Deň nezávislosti)


Rasové a národnostné zloženie: belosi (84 %), černosi (13 %), iné (3 %)


Náboženstvo: evanjelické (47 %), rímskokatolícke (26 %), iné kresťanské (6,4 %), ortodoxné (2,6 %), židovské (2,1 %), islam (1,9 %), budhistické (0,7 %), iné (13,3 %)


Časové pásmo: Slovensko -5(-10)hod.


Medzinárodná poznávacia značka: USA


Internetová doména: .gov .edu .mil .us .um


Smerové telefónne číslo: +1


Elektrina: 110 V


Doklady a víza: biometrický pas, vyplniť elektronickú cestovnú autorizáciu ESTA


Veľvyslanectvo: Veľvyslanectvo SR vo Washingtone:
Embassy of the Slovak Republic
3523 International Court, NW,
Tel.: ++1/202/ 237 1054
www.slovakembassy-us.org


USA sa rozprestierajú v Severnej Amerike a na Hawajských ostrovoch. Vzdialenosť medzi atlantickým a tichooceánskym pobrežím je 4500 km. Severo-južné rozpätie štátu je 2700 km. USA omýva Atlantický oceán (3350 km), Mexický záliv (2610 km) a Tichý oceán (2070 km). Na východe štátu sa tiahne Pobrežná (Atlantická) nížina. Postupne sa rozširuje smerom na juh medzi brehmi Atlantického oceána a Mexického zálivu. Pozdĺž východného pobrežia sa tiahnu v dĺžke 3000 km zvrásnené a následne vyzdvihnuté zvetrané Apalačské vrchy. V oblasti Veľkých kanadských jazier vystupujú na povrch horniny starého Kanadského štítu. Na západnom pobreží sa rozkladá pásmové pohorie Kordillery. Rozčleňujú ich úzke doliny a rozsiahle panvy (Veľká panva, Coloradská plošina). Zaberajú približne tretinu štátu. Medzi Kordillerami, Kanadským štítom a Apalačskými vrchmi sa rozprestierajú Centrálne roviny a Veľké prérie. Najvyšším vrchom USA je Mount McKinley (6194 m n. m.) na Aljaške. Mimo Aljašky je najvyšším štítom Mount Whitney (4418 m n. m.).


USA vznikli 4. júla 1776 po vyhlásení Deklarácie nezávislosti na území 13 kolónií pri pobreží Atlantického oceána. Počas 183 rokov sa počet spolkových štátov rozrástol na 50 a federálny dištrikt hlavného mesta.


USA sú najvýznamnejšou hospodárskou veľmocou sveta. Niekoľkonásobne prevyšujú podiel na svetovom hospodárstve oproti podielu, ktorý by zodpovedal počtu obyvateľov či rozlohe krajiny. Predstavujú najväčšieho vývozcu (exportéra) kapitálu na svete. Americký dolár patrí medzi kľúčové valuty v medzinárodnom finančníctve. Monopoly (nadnárodné spoločnosti) kontrolujú mnohé odvetvia. USA tak rozšírili svoj hospodársky vplyv vo viacerých oblastiach Zeme. V najdôležitejších sférach vedecko-technickej revolúcie zohráva kľúčovú úlohu. Kapitálovo silné podniky v záujme technického rozvoja financujú sieť výskumných ústavov a podporujú vyššie vzdelávanie.


Krajina je veľmi bohatá na energetické suroviny (ropa, zemný plyn, uhlie), neenergetické suroviny (železná ruda, farebné a vzácne kovy, fosfáty, síra). Vzhľadom na požiadavky priemyslu, ale aj zo strategických dôvodov však značnú časť surovín dováža (bauxit, ropa, železná ruda). Dynamicky rozvíjajúce sa priemyselné odvetvia sú hutníctvo, strojárstvo, chemický priemysel, elektrotechnika elektronika a oznamovacia technika. Služby (bankovníctvo, poisťovníctvo, obchod, telekomunikácie) sa stali určujúcim sektorom hospodárstva.


Poľnohospodárstvo v plnej miere pokrýva domácu spotrebu, okrem niektorých vybratých plodín. Ako jeden z najvyspelejších poľnohospodárskych producentov má vedúce postavenie v pestovaní a obchodovaní s viacerými plodinami (bavlna, pšenica, kukurica, proso, tabak, sója, citrusové plodiny, cukrová trstina).Súvisiace linky

CIA factbook - aktuálne a podrobné faktografické údaje o krajine ...