Žilina - Pamiatky

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Historické jadro mesta vyhlásili 1987 za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Cenné je predovšetkým jej urbanisticko – architektonické riešenie

KOSTOL SV. TROJICE:
farský, pôvodne gotický z čias okolo 1400, postavený na st. základoch, opevnený 1540, viackrát renovovaný. Štyri obrazy od J. B. Klemensa, socha od F. Štefunku. Vedľa kostola samostatná renesančná zvonica z 1530, veža neskôr nadstavaná.

KOSTOL A KLÁŠTOR FRANTIŠKÁNOV:
z 1704 – 1730, jednoloďový bez veže. Vnútorné zariadenie zväčša z 18. storočia.

KOSTOL A KLÁŠTOR JEZUITOV:
z 1743. Fasáda dvojvežová, v interiéri časť zariadenia z 18. storočia. Obraz od J. B. Klemensa.

OSTATNÉ PAMIATKY:
súsošie Immaculaty na námestí z 1738. Budova bývalej reálky z 1912. Synagóga z 1933 – 1934, ktorú projektoval P. Behrems. Kostol ev. z 1935 – 1936 od M. M. Harminca. Pozri aj heslá – Bytčica a Trnové.

KOSTOL SV. ŠTEFANA V ZÁVODÍ :
román., z čias okolo 1250, upravený v 16. – 18. storočí, jednoloďový s apsidou a chórom, kde sú zvyšky nástenných malieb z 2. polovice 16. storočia, na južnej strane samostatná renesančná kaplnka, kostol je ohradený múrom so vstupnou bránou a kruhovou baštou zo 17. storočia.

BUDATÍN
v minulosti samostatná obec, dnes miestna časť Žiliny. Spomína sa ako mýtne miesto. Tunajší hrad je listinne doložený 1321. Počiatky stavby kamenného hradu však siahajú do druhej polovice 13. storočia. Bol majetkom Matúša Čáka Trenčianskeho, potom kráľa Žigmunda, ktorý ho 1436 daroval Jurajovi z Hatného. Pamätné miesto bojov slovenských dobrovoľníkov v rokoch 1848/49. Nasledujúci rok zámok vyhorel. Pri požiari zhorel aj cenný archív. Roku 1870 ho čiastočne opravili a používal sa ako kasáreň, zreštaurovali ho 1920 – 22- Budatínskemu panstvu patrili mnohé okolité obce v okolí Žiliny i na Kysuciach, dokonca aj časť Čadce. Dnes je na zámku Považské múzeum, v jeho expozíciách upútavajú pozornosť najmä výrobky slovenského drotárskeho umenia.
Prístup: zo Žiliny miestnou dopravou.

V regióne sa oplatí vidieť

Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Žilina
kaštieľ krasňany, stručný popisok.
Téma: Hrad/Zámok
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Martin, Žilina

Na okolí doporučujeme navštíviť

Patrí medzi najkrajšie pamiatkové objekty na Slovensku a vyhľadávajú ho návštevníci z celého sveta. Bojnický zámok je jedným z najstarších a najvýznamnejších slovenských hradov.
Téma: Hrad/Zámok
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Dolný Kubín
Téma: Múzeum
Východiská: Ružomberok
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Bytča
Kostol v Porube je ukážkou stredovekého komplexu opevnenej vidieckej sakrálnej stavby s cintorínom.
Východiská: Prievidza