Námestovo - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Rozprestiera sa v Oravskej kotline v objatí Oravskej Magury a Podbeskydskej vrchoviny na brehu Oravskej vodnej nádrže.

Na známej obchodnej ceste do Poľska vznikla počas valašskej kolonizácie osada. O založenie Námestova sa zaslúžili Thurzovci, čo dokladá aj prvá písomná zmienka v Šoltýskej listine z roku 1557. Patrila Oravskému panstvu. V roku 1776 získalo mestské výsady s trhovým právom od panovníčky Márie Terézie.

Obyvateľstvo sa pôvodne zaoberalo poľnohospodárstvom, neskôr k nemu pribudli remeslá. V okolí dopestovaný ľan spracúvali plátenníci a v 18 storočí sa stalo známe výrobou a obchodom s plátnom. K plátenníctvu sa viazali aj farbiarne a mangľovne. Z ďalších remesiel sa ešte zaoberali kožušníctvom garbiarstvom a pltníctvom. Dôležité pre mesto boli aj jarmoky.

Na prelome 19. a 20. storočia sa dostáva do povedomia ako centrum kultúrneho a národného života na Hornej Orave. Začiatkom 20. storočia význam plátenníctva upadol.

Mesto značne poškodil požiar v roku 1943 a vojnové udalosti. Až dve tretiny domov bolo zničených.

Výstavbou vodnej nádrže vzrástol význam mesta, hoci jeho časť s historickými budovami zostali zatopené. Stal sa strediskom rekreácie a vodných športov s prístaviskom.

V súčasnosti sa tu vyrábajú odevné, textilné, strojárske a elektrotechnické výrobky.

V kraji sa veľmi dlho zachovali rôzne ľudové tradície.

Pôsobili tu básnik Pavol Országh Hviezdoslav, osobnosť kultúrneho života Martin Hamuliak, spisovateľ Svetozár Hurban Vajanský. V neďalekej Slanici, ktorej väčšinu zaliali vody nádrže, okrem kostola na návrší, sa narodil jazykovedec Anton Bernolák.

V regióne sa oplatí vidieť

Na okolí doporučujeme navštíviť

Demänovskú jaskyňu Slobody tvorí niekoľkoposchodový labyrint chodieb a dómov v celkovej dĺžke 7007 m. Jaskyňa má bohatú kvapľovú výzdobu najrozličnejších tvarov a sfarbenia od alabastrovobielej po tmavočervenú. Charakteristické sú jazierka s pestrou výzdobou..
Téma: Jaskyňa
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Dolný Kubín
Je spojená s jaskyňou Mieru, má niekoľko poschodí, z ktorých najnižšie je zaľadnené. Odporúča sa jej návšteva v máji – júni, kedy je ľadová výzdoba krajšia. Jaskyňa je veľmi stará. Prevádzkový okruh je 680 m dlhý.
Téma: Jaskyňa