• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Kaštieľ Bytča

Je významnou ukážkou renesančného staviteľstva. Kaštieľ dal v r. 1572-1574 na základoch pôvodného vodného hradu vybudovať František Thurzo. Je to monumentálny štvorkrídlový palác s arkádovým dvorom, nárožnými vežami a samostatným opevnením.

Kaštieľ v Bytči, postavený v r.1571, patrí medzi najznámejšie renesančné stavby na Slovensku.

Dal ho postaviť František Thurzo na mieste staršieho stredovekého vodného hradu. Za autora je pokladaný taliansky architekt Kilián z Milána. Kaštieľ je typom pevnostnej, pravidelnej štvorkrídlovej stavby s ústredným arkádovým nádvorím a kruhovými obrannými vežami na vonkajších nárožiach. V strede severného krídla má vysokú vežu so vstupným portálom a sgrafitovou výzdobou. Nádvorie je zo všetkých strán obkolesené arkádami, v prízemnej časti pilierovými a na poschodí stĺpovými. Takmer vo všetkých miestnostiach prízemia kaštieľa sú zachované pôvodné renesančné klenby. Rozkvet a osudy kaštieľa sú úzko späté s osudmi poprednej feudálnej rodiny Thurzovcov, ktorí vlastnili rozsiahle majetky a celý rad hradov na strednom a severnom Slovensku. Bytča sa stala ich obľúbeným sídlom a strediskom života okolitej šľachty. Bola centrom ideového a umeleckého života v 16. a 17.storočí. Kaštieľ bol v r.1961 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Kontakt
Tel.: 041/5533311


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 02.08.2002