• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Považská galéria umenia - Žilina

Považská galéria umenia vznikla r. 1974 ako špecializované zariadenie s okresnou pôsobnosťou odčlenením od Považského múzea a galérie. Od začiatku 90. rokov pracuje galéria v intenciách novej koncepcie a pod novým názvom Považská galéria umenia.

Sídlí na ulici M. R. Štefánika č. 2,. Na poschodí sa nachádzajú výstavné priestory, čo predstavuje asi 700 m2 výstavnej plochy. Na prízemí budovy v malej výstavnej sále sa prezentujú prevažne autorské výstavy.

Zbierkový fond galérie sa začal vytvárať ešte na pôde Považského múzea a galérie, od ktorého galéria získala hospodárskym prevodom

206 diel ako základ svojho zbierkového fondu. Zbierkový fond galérie je zameraný najmä na umenie 20. stor. na Slovensku. Tvorí ho 1 458 kresieb, 571 grafík, 374 plastík, 537 malieb, 74 diel úžitkového umenia a 8 diel intermediálneho charakteru.

Galéria pripravuje ročne okolo 15 výstav, ktoré sa zameriavajú na diela regionálnej proveniencie. Nechýbajú výstavy celoslovenského zamerania a prezentácia diel zahraničných umelcov. Galéria spolupracuje s domácimi a zahraničnými galériami pri príprave výstav.

Galéria poskytuje k výstavám ohláseným skupinám návštevníkov lektorský výklad, možnosť videoprodukcie s výtvarnou tématikou. Knižnica umenovedného zamerania umožňuje prezenčné štúdium domácich a zahraničných katalógov a časopisov.

Otváracie hodiny:
utorok  - piatok 9.00 - 17.00
sobota - nedeľa 10.00 - 17.


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 01.08.2002