Stará Turá - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Stará Turá leží so svojimi rozsiahlymi kopanicami v údolí pod svahmi Bielych Karpát. Prvýkrát sa spomína v r. 1392 v listine, ktorou kráľ Žigmund daroval čachtické panstvo Ctiborovi zo Ctiboríc. Listinou vydanou kráľom Matejom I. v r. 1467 sa obyvatelia Starej Turej oslobodzujú od platenia mýta a iných poplatkov. Táto listina spolu s jarmočným privilégiom udeleným Leopoldom I. v r. 1669 a odpustením poplatkov od soli v r. 1692 bola základom ďalšieho rozvoja. Staroturania boli v minulosti šikovní obchodníci. Obchodovali najmä s drevenými výrobkami, topeným maslom a bryndzou.

Stará Turá bola v minulom storočí strediskom slovenského národného života v podjavorinskom kraji. Pôsobili tu národovci Augustín Roy, Ján Zimmermann a Andrej Pulmann. So Starou Turou je spätý život a dielo sestier Márie a Kristíny Royových. Knihy Kristíny Royovej boli preložené do mnohých jazykov a vydávajú sa dodnes.

Kultúrno-historické pamätihodnosti: barokový rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie z r. 1748, evanjelický kostol v klasicistickom štýle s prvkami baroka z r. 1784, stará veža, tzv. husitská, bývalý Obecný dom, Stĺp hanby, Kalvária a kaplnka sv. Kríža z r. 1863, bývalá meštianska škola z r. 1922, Domov bielych hláv z r.1933 – pamiatka na charitatívne dielo sestier Royových, Pamätník padlým v 1. sv. vojne z r. 1934 a Pamätník SNP v Nárcii a Hlavine. Milovníkom histórie odporúčame návštevu Mestského múzea a Pamätnej izby sestier Royových.

V regióne sa oplatí vidieť

Mohyla je vyvrcholením pamätníkovej tvorby architekta Dušana Jurkoviča, predstavuje jeden zo skutočných vrcholov pamätníkovej monumentálnej tvorby medzivojnového obdobia v stredoeurópskom meradle.
Téma: Pamätník

Na okolí doporučujeme navštíviť

Patrí medzi najkrajšie pamiatkové objekty na Slovensku a vyhľadávajú ho návštevníci z celého sveta. Bojnický zámok je jedným z najstarších a najvýznamnejších slovenských hradov.
Téma: Hrad/Zámok
Dominanta Trenčína i tejto časti Považia. Najväčší význam mal za Matúša Čáka (Trenčianskeho), ktorý vládol skoro celému Slovensku. V hrade sú expozície Trenčianskeho vlastivedného múzea.
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Trenčín
Pochádza z 13. storočí, vyhorel r. 1729, v súčasnosti sa v hradnom areáli robia konzervačné práce. Ruina, stojaca na hradnom brale v tzv. Beckovskej bráne na južnom okraji Trenčianskej kotliny, dokumentuje vyspelosť našej stredovekej architektúry a je dominantou tejto časti Považia.
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Bojnice
Stručné predstavenie kúpeľov, ich prírodné liečivé zdroje, indikované choroby a používané metódy liečby.
Téma: Kúpele
Východiská: Piešťany
Trenčianske Teplice patria medzi najstaršie a veľmi vyhľadávané kúpele Slovenska. Moderné metódy komplexnej balneoterapie na báze liečivých prameňov, mineralizovaného sírneho bahna a doplnkovej pohybovej liečby, fyzikálnej terapie, medikamentóznej liečby a dietetiky zaraďujú Trenčianske Teplice medzi významné centrá boja proti reumatickým chorobám.
Téma: Kúpele
Východiská: Trenčianske Teplice