• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Mohyla M.R. Štefánika na Bradle

Mohyla je vyvrcholením pamätníkovej tvorby architekta Dušana Jurkoviča, predstavuje jeden zo skutočných vrcholov pamätníkovej monumentálnej tvorby medzivojnového obdobia v stredoeurópskom meradle.

   Mohyla na Bradle bola postavená v r 1927 -1928, podľa návrhu architekta Dušana Jurkoviča, pri príležitosti desiateho výročia smrti generála M.R. Štefánika. . Mohyla je vyvrcholením pamätníkovej tvorby architekta Dušana Jurkoviča, predstavuje jeden zo skutočných vrcholov pamätníkovej monumentálnej tvorby medzivojnového obdobia v stredoeurópskom meradle. Výber lokality na severnom výbežku Malých Karpát nad rodiskom generála zaručili prirodzenú dominantnosť pamätníka celému okoliu.

   Vlastná architektúra mohyly je charakterizovaná kontrastom horizontálnych a vertikálnych hmôt, tvorených pyramidálnymi terasami, vrcholovou tumbou a nárožnými obeliskami. Výzdoba pamätníka je obmedzená na nápisy a kamenné reliéfy vencov po obvode tumby.

   Nárožia dolnej terasy sú akcentované mohutnými zapustenými vatrovými komorami. Monumentálnosť kompozície mohyly, podtrhnutá strohosťou detailu, spolupôsobiaca s krajinným prostredím sa stala rozhodujúcim dôvodom pre prijatie tohto Jurkovičovho diela za symbol česko - slovenskej štátnosti medzivojnového obdobia.

   Rekonštrukčné práce na národnej kultúrnej pamiatke boli realizované v rokoch 1989 - 1996 a v súčasnosti je mohyla dôstojným miestom odpočinku veľkého syna slovenského národa.


Tento text bol čerpaný zo stránky www.trencin-kraj.sk.


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 09.07.2003