Vrbové - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Vrbové sa rozprestiera pri úpätí Malých Karpát na Trnavskej pahorkatine. Leží 10 km západne od Piešťan.

Nálezy osídlenia pochádzajú už z mladšej doby bronzovej. Staroslovenské osídlenie je doložené z 9. a 10. stor. na hradisku Hrádok (dnes obec Prašník, ktorá bola do r. 1958 súčasťou Vrbového) a najnovšie i na Hrabinskej ulici. Prvá písomná zmienka vzťahujúca sa na dnešné územie Vrbového je v Zoborskej listine z roku 1113 (villa Poscoz). K r. 1332 – 1337 je doložený tunajší kostol sv. Martina, ktorý sa po viacerých prestavbách zachoval do súčasnosti. V r. 1392 sa Vrbové ako súčasť čachtického panstva dostala do držby vojvodcu Štibora zo Štiboríc a Beckova. O šesť rokov neskôr sa uvádza v potvrdení kráľovskej donácie pre Štibora ako mestečko a tento charakter si zachovalo dodnes. Mestské výsady Vrbovému udelil kráľ Žigmund v roku 1437. Mesto neskôr získava ďalšie práva, napr. jarmočné a trhové práva. Roku 1599 Vrbové spustošili Turci.

Postavenie Vrbového sa postupne upevňovalo. Stalo sa významným centrom remeselnej výroby a jarmokov. Bohaté tradície tu malo paličkovanie konopných čipiek, modrotlač, hrnčiarstvo a vinohradníctvo. V roku 1696 cisár Leopold I. zvýšil počet výročných výkladných a dobytčích jarmokov v meste zo štyroch na šesť a v r. 1829 František I. na osem.

Od polovice 20. storočia sa vo Vrbovom úspešne rozvíjal textilný priemysel v podniku Trikota. V dobe rozkvetu bol najväčším výrobcom spodnej bielizne v celoštátnom meradle.

Vrbové je rodiskom historika a zostavovateľa prvej národnej obrany Slovákov Jána Baltazára Magina, cestovateľa grófa Mórica Beňovského (kráľa Madagaskaru), spisovateľa a pedagóga Jána Zigmundíka, biskupa a spisovateľa Dr. Pavla Jantauscha, spisovateľa Ela Šándora a známeho futbalistu Jozefa Adamca.

V regióne sa oplatí vidieť

Mohyla je vyvrcholením pamätníkovej tvorby architekta Dušana Jurkoviča, predstavuje jeden zo skutočných vrcholov pamätníkovej monumentálnej tvorby medzivojnového obdobia v stredoeurópskom meradle.
Téma: Pamätník

Na okolí doporučujeme navštíviť

Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Nitra
Pochádza z 13. storočí, vyhorel r. 1729, v súčasnosti sa v hradnom areáli robia konzervačné práce. Ruina, stojaca na hradnom brale v tzv. Beckovskej bráne na južnom okraji Trenčianskej kotliny, dokumentuje vyspelosť našej stredovekej architektúry a je dominantou tejto časti Považia.
Téma: Hrad/Zámok
Stručné predstavenie kúpeľov, ich prírodné liečivé zdroje, indikované choroby a používané metódy liečby.
Téma: Kúpele
Východiská: Piešťany
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Bratislava Mesto
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Senica, Trnava