Vranov N/Topľou - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut


Vranov nad Topľou leží v severozápadnom výbežku Východoslovenskej nížiny na terasách rieky Tople a agradačnom vale Ondavy. Na území mesta bolo objavené sídlisko z doby rímskej. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1270, kedy sa Vranov ako súčasť hradného panstva Čičva, dostal do vlastníctva šľachtica Rainolda, pána z Rozhanoviec. Od roku 1414 sa vyvíjal ako poddanské mestečko, bol strediskom remesiel a obchodu, sídlom kláštora františkánov, ktorý zanikol v období reformácie. Roku 1461 získal právo skladu, r. 1607 boli jeho obyvatelia oslobodení od platenia mýta. V r. 1672 až 1786 tu bol kláštor paulínov. Vranov nad Topľou bol r. 1831 centrom východoslovenského roľníckeho povstania. Obyvatelia sa od stredoveku zaoberali vinohradníctvom, poľnohospodárstvom a z remesiel najmä čižmárstvom.


V regióne sa oplatí vidieť

Rosalia alpina je zaradený medzi chránený živočíšny druh európskeho významu. Jeho „spoločenská hodnota“ bola stanovená na 5 000.- Sk za jedinca. Čím si to zaslúžil?
Téma: Flóra/Fauna

Na okolí doporučujeme navštíviť

Na severovýchodnom Slovensku, v najsevernejšej časti Šariša, na južnom úbočí predhoria Východných Beskýd ležia na konci krátkeho údolia v nadmorskej výške 325 m kúpele, ktorých sláva sa kedysi šírila v kruhoch niekdajšej uhorskej a poľskej šľachty. Poloha blízko historického stredovekého mesta Bardejov dala kúpeľom ich pomenovanie - Bardejovské Kúpele.
Téma: Kúpele
Východiská: Bardejov