• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Expozícia ľudovej architektúry horného Šariša

Expozícia ľudovej architektúry
Skanzen ľudovej architektúry Horného Šariša, umiestnený v areáli Bardejovských kúpeľov, je najstaršie zariadenie svojho druhu na Slovensku. Na ploche 1,5 ha je v parkovej a záhradnej úprave rozmiestnených 30 objektov drevenej ľudovej architektúry. Významné sú dva drevené kostolíky zo začiatku 18. stor. zo Zboja a z Mikulášovej. Pozoruhodné je technické zariadenie na domácku výrobu súkna, alebo vrták na vŕtanie drevených vodovodných rúr na vodný pohon. Obytné domy z rozličných oblastí regiónu dopĺňajú hospodárske stavby, tzv. sypance, stodoly, kováčska dielňa, sušiareň ovocia, drevené úle. V letnej turistickej sezóne sa v areáli usporadúvajú vystúpenia folklórnych skupín, organizujú sa ukážky výroby ľudových remeselníkov, výstavy ich výrobkov, v poslednom čase aj škola ľudových remesiel. K najnavštevovanejším akciám patrí Deň remesiel, Hrnčiarska sobota, Šarišská nedeľa, Slovenský národný deň.

Skupinám sa poskytuje odborný sprievod, k dispozícii sú suveníry, výrobky ľudových remeselníkov, propagačné materiály.

Otváracie hodiny:
V.-IX. utorok - nedeľa 9,00 - 12,00 12,30 - 18,00
X.-IV. utorok - nedeľa 8,00 - 12,00 12,30 - 15,30,


Národopisná expozícia
Národopisná expozícia je umiestnená vo vile Rákoczi v Bardejovských kúpeľoch. Táto vysunutá expozícia Šarišského múzea v Bardejove prezentuje prevažne domácu výrobu a výrobky ľudových remeselníkov z oblasti Horného Šariša. Vystavené celky dokumentujú prácu dielní - debnárskej, obuvníckej, klobučníckej, hrnčiarskej, na výrobu sviečok, medovníkov a ďalších.

Otváracie hodiny:
V.-IX. utorok - nedeľa 9,00 - 12,00 12,30 - 18,00
X.-IV. utorok - nedeľa 8,00 - 12,00 12,30 - 16,30


Adresa/Kontakt
Expozícia ľudovej architektúry horného Šariša
086 31 Bardejovské kúpele
tel.: 054/4722 072


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 17.09.2002