• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Botanická záhrada Košice

Expozície

Skleníky poskytujú návštevníkom celoročnú príležitosť oboznámiť sa s väčšinou tropických a subtropických úžitkových rastlín a pokochať sa exotickou krásou kvitnúcich orchideí a bohatej zbierky kaktusov.

Oddelenie arboréta obhospodaruje približne 20 ha plochy, na ktorej sa striedajú lesné a lúčne spoločenstvá. V súčasnosti sa na ploche nachádza 287 taxónov (pôvodných aj introdukovaných) ihličnatých a listnatých drevín a kríkov. Popri základných druhoch sa dendrologická zbierka sústavne dopĺňa podľa Koncepcie rozvoja BZ UPJŠ o ďalšie parkovnícky zaujímavé kultivary drevín a kríkov.

Oddelenie dekoračnej flóry obhospodaruje cca 3 ha vonkajších plôch, z ktorých najväčšiu tvorí Ekologická náučná plocha. Táto je rozdelená na dve časti.

Oddelenie sa vo svojej činnosti zameriava na záchranu a reintrodukciu ohrozených taxónov cievnatých rastlín, zapája sa do programov zameraných na ochranu biodiverzity in-situ aj ex-situ.

Návštevné hodiny


Skleníky 09.00 - 15.00 hod. celoročne
Vonkajší areál 09.00 - 15.00 hod.
09.00 - 18.00 hod.
1. 10. - 30. 4.
1. 5. - 30. 9.
Organizované skupiny:
(minimálne 3 osoby)
Cez pracovné dni, dni pracovného pokoja a sviatky.
Organizované skupiny v pracovných dňoch je nutné vopred nahlásiť na tel. č.: 055/234 1667.
Individuálni návštevníci: V dňoch pracovného pokoja a vo sviatkoch.
Vstup bez sprievodcu.
 
V čase prázdnin (jarných - týkajúcich sa Košického kraja, letných a zimných)  vstup do skleníkov v pracovných dňoch aj pre individuálnych návštevníkov, a to každú celú hodinu (t.j. 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00 hod.).
 
Obedňajšia prestávka:  12.00 – 12.30 hod.

Vstupné

Dospelí: 2 €
Vstupné deti, dôchodcovia, ZŤP: 1 €
Sprievodcovské služby v SJ: 6,50 €
Sprievodcovské služby v AJ: 10 €
Pernamentka celoročná (PR): 30 €
Ďalšie služby Botanickej záhrady nájdete na adrese Botanickej záhrady UPJŠ

Adresa/Kontakt

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2
041 80 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421(0)55 / 234 1100
Fax: +421(0)55 / 678 69 59
+421(0)55 / 622 81 09
e-mail: rektor@upjs.sk
www: http://www.upjs.sk/pracoviska/botanicka-zahrada/


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 05.08.2002