Stará Ľubovňa - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Leží pod Ľubovnianskou vrchovinou v Ľubovnianskej kotline, časti Spišsko-šarišského medzihoria, na rieke Poprad. Kotlinu z juhu ohraničujú Levočské vrchy.

Okolie bolo osídlené už pravdepodobne v staršej dobe kamennej, čo dokladajú aj archeologické nálezy. Najstaršia písomná zmienka je v listine z roku 1292 ako o obci na dôležitej obchodnej ceste do Poľska na pohraničí. Podľa nej mali Ľubovňania pomáhať pri oprave hradieb Podolinca.

Ľubovniansky hrad dostavali v druhej polovici 13. storočia. Ako jeho poddanská obec dostala prvé privilégiá v roku 1342. Kráľ Ľudovít I. udelil v roku 1364 Starej Ľubovni privilégiá slobodného kráľovského mesta podľa košického práva a viaceré výhody. V roku 1412 dal kráľ Žigmund Ľubovniansko-podolínske hradné panstvo a 13 spišských miest vrátane Starej Ľubovne do zálohu Poľsku. Poľský gubernátor mal svoje sídlo v Starej Ľubovni, a tak sa mesto stalo centrom zálohovaných spišských miest. Obyvateľstvo bolo oslobodené od cla. Rozvinul sa obchod a remeselná výroba. Dokonca sa drevo po rieke Poprad plavilo do Poľska. Mali výhody aj od uhorského aj od poľského panovníka. Mesto v tých rokoch zaznamenalo skutočný rozkvet. Po prinavrátení zálohu Uhorsku v roku 1772 poklesol význam Starej Ľubovne. Úpadok sa prejavil už na konci storočia. Po vzniku Provincie 16 spišských miest bola v rokoch 1778 – 1876 jej členom, ale už nie centrom. V 19. storočí mesto stagnovalo. Na začiatku 20. storočia tu vznikla garbiareň a menšia textilka. Až v druhej polovici 20. storočia mesto hospodársky ožíva. Vznikol rad podnikov – skrutkáreň, tehelňa, potravinárske a strojárske podniky. V roku 1966 získalo železničné prepojenie.

V regióne sa oplatí vidieť

Klimatické a minerálne kúpele Vyšné Ružbachy sa nachádzajú v severovýchodnej časti Spiša na južnom úpätí Spišskej Magury v nadmorskej výške 617 m, v klimatickej oblasti tatranských horských pásiem. Obklopujú ich ihličnaté lesy, ktoré prerastajú do kúpeľných parkov a dávajú im tak osobitný horský ráz. Vlastné kúpele sa nachádzajú povyše obce toho istého mena.
Téma: Kúpele
Východiská: Stará Ľubovňa
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Stará Ľubovňa

Na okolí doporučujeme navštíviť

Leží v Slovenskom raji v doline Hnilca. Je to najväčšia zaľadnená jaskyňa v SR a patrí medzi najkrajšie a na ľadovú výzdobu najbohatšie jaskyne na svete. Ľadové masy sa vytvárajú prirodzeným ochladzovaním jaskynných priestorov cez zimné obdobie. Presakujúca voda vytvára ľadové stalaktity, stalagmity, ľadopády a podlahový ľad, ktorý má hrúbku do 25 m. Jej prevádzkový okruh je 475 m dlhý .
Téma: Jaskyňa
Bohatá kvapľová výzdoba v niekoľkých poschodiach s výškovým rozdielom 112 m, pagodovité stalagmity, jazierka a nástenné vodopády. Prevádzkový okruh meria 1135 m.
Téma: Jaskyňa
Na severovýchodnom Slovensku, v najsevernejšej časti Šariša, na južnom úbočí predhoria Východných Beskýd ležia na konci krátkeho údolia v nadmorskej výške 325 m kúpele, ktorých sláva sa kedysi šírila v kruhoch niekdajšej uhorskej a poľskej šľachty. Poloha blízko historického stredovekého mesta Bardejov dala kúpeľom ich pomenovanie - Bardejovské Kúpele.
Téma: Kúpele
Východiská: Bardejov
Klimatické kúpele Štrbské Pleso pre svoj význam a úspechy v liečbe pacientov s nešpecifickými chronickými chorobami dýchacích ciest osobitné postavenia medzi slovenskými ako aj európskymi klimatickými liečebnými miestami. Sú to najvyššie položené klimatické kúpele na Slovensku.
Téma: Kúpele