Hanušovce Nad Topľou - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Hanušovce nad Topľou ležia pod severovýchodným úpätím Slanských vrchov, na mierne modelovanom teréne Beskydského predhoria.

Najstaršia písomná zmienka o hanušovskom majetku je z roku 1317 a o obci z roku 1332. Vtedy kráľ Karol Róbert udelil obyvateľom slobodnej dediny Hanušovce metské práva. Názov mesta je odvodený od mena tunajšieho dedičného šoltýsa Hanusa. Od roku 1346 patrili Hanušovce do vlastníctva feudálneho panstva Šóšovcov, ktorí tu panovali nasledujúce tri storočia. V polovici 15. st. sídlili v okolí Hanušoviec bratríci. Od roku 1635 sa tu konalo každoročne šesť trhov. V 17. st. vzrástol význam Hanušoviec zásluhou humanistickej školy (gymnázia). Obyvatelia sa živili roľníctvom, ale rozvíjali sa tu aj remeslá, najmä garbiarstvo a čižmárstvo.

Súčasné Hanušovce sú dynamicky sa rozvíjajúcim mestom s niekoľkými priemyselnými podnikmi.

V regióne sa oplatí vidieť

Rosalia alpina je zaradený medzi chránený živočíšny druh európskeho významu. Jeho „spoločenská hodnota“ bola stanovená na 5 000.- Sk za jedinca. Čím si to zaslúžil?
Téma: Flóra/Fauna

Na okolí doporučujeme navštíviť

Na severovýchodnom Slovensku, v najsevernejšej časti Šariša, na južnom úbočí predhoria Východných Beskýd ležia na konci krátkeho údolia v nadmorskej výške 325 m kúpele, ktorých sláva sa kedysi šírila v kruhoch niekdajšej uhorskej a poľskej šľachty. Poloha blízko historického stredovekého mesta Bardejov dala kúpeľom ich pomenovanie - Bardejovské Kúpele.
Téma: Kúpele
Východiská: Bardejov